Quantcast

Biografija » Livija Maksimović
Dr Livija L. Maksimović, u Zavodu za navodnjavanje je radila od 1986. do 2006. godine, gde je u periodu od 2003. do 2006. bila i upravnik Zavoda. Od 2012. godine radi kao istraživač u oblasti agrotehnike u Odeljenju za alternativne kulture u Bačkom Petrovcu. Magistrirala je 1991. na Univerzitetu u Beogradu, na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, a doktorirala 1999. godine na Univerzitetu u Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu. Godine 1991. izabrana je u zvanje istraživač – saradnik, 2000. za naučnog saradnika, 2006. za višeg naučnog saradnika, u kom je zvanju reizabrana 2011. Do sada je objavila samostalno ili u saradnji sa drugim autorima 167 naučnih radova, nekoliko poglavlja u monografijama i jednu monografiju.
Livija Maksimović