Quantcast

Biografija » Janoš Berenji
Dr Janoš J. Berenji, viši naučni saradnik. Za upravnika Odeljenja je imenovan 1990. godine. U periodu od 2012. do 2013. prelazi u Opštu službu Instituta kao koordinator za odnose sa javnošću, da bi u maju 2013. godine ponovo preuzeo rukovođenje Odeljenjem. Magistrirao je 1985. a doktorirao 1990. godine. Za višeg naučnog saradnika za naučnu oblast oplemenjivanje bilja izabran je 1997. godine. Bavi se oplemenjivanjem i semenarstvom sirkova (sirak metlaš, sirak za zrno), prosa (obično proso, muhar, bar, svetlo seme, heljda), konoplje, duvana i tikava. Objavio je 286 naučnih i stručnih radova. U svom dosadašnjem naučnoistraživačkom radu učestvovao je na 21 naučnoistraživačkom projektu kao saradnik ili rukovodilac tema. Autor je ili koautor 27 sorti poljoprivrednog bilja.
Janoš Berenji