Quantcast

Biografija » Dušan Adamović
Dr Dušan S. Adamović, naučni savetnik. U Odeljenju radi od 1980. godine na poslovima selekcije i proučavanja uslova gajenja većeg broja vrsta lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Magistrirao je 1978. godine, a doktorirao 1988. godine. Autor je ili koautor četiri knjige i 350 radova objavljenih u naučnim časopisima i na skupovima. Učestvovao je u radu 30 naučnoistraživačkih projekata, kao saradnik ili rukovodilac. Dao je značajan doprinos selekciji i uvođenju u proizvodnju poboljšanih i novih sorti. Od novooplemenjenih sorti posebno se ističe sorta pitome nane Danica, čijim širenjem je povećana proizvodnja, kvalitet i izvoz ove važne lekovite sirovine. Bio je urednik naučnog časopisa Medicinal Plant Report, a sada uređuje naučni časopis Bilten za alternativne biljne vrste.
Dušan Adamović