Quantcast

Biografija » Petar Čanak
Dr Petar Čanak, istraživač saradnik, radni odnos u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo zasnovao je 2008. godine na Odeljenju za uljane kulture. Master studije studije završio je 2010. a doktorsku disertaciju odbranio je 2014. godine. Od 2012. godine radi na Odeljenju za kukuruz, na poslovima semenarstva roditeljskih linija i hibrida kukuruza.
Petar Čanak