Quantcast

Biografija » Miloš Rajković
Dipl. inž. – master Miloš Rajković, istraživač-saradnik. Radi u Odeljenju od 2010. na poslovima suzbijanja korova uključujući nehemijske metode i primenu herbicida u ratarskim i povrtarskim usevima. Takođe je angažovan i na ispitivanju osetljivosti linija kukuruza i hibrida suncokreta prema herbicidima, screening herbicidima u programima stvaranja tolerantnih hibrida suncokreta prema tribenuron-metilu i imidazolinonima, kao i kukuruza prema cikloksidimu.
Miloš Rajković