Quantcast

Biografija » Milisav Stojaković
Dr Milisav Stojaković, naučni savetnik, rođen je 1952. u Milivojevcima, R. Hrvatska. Doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1990. Od 1977. godine je stalno zaposlen u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, prvo na oplemenjivanju šećerne repe (1977-1992), a potom na oplemenjivanju kukuruza gde i danas radi. Usavršavao se 1987. u Vageningenu, a 1996/1997. specijalizirao se na Univerzitetu u Medisonu. Njegov naučni doprinos u oblasti oplemenjivanje biljaka sažet je u preko 150 naučnih i stručnih radova koji su štampani u inostranim i domaćim časopisima. Prvi autor ili koautor je na 8 hibrida šećerne repe i više od 100 hibrida kukuruza. Bio je član Upravnog odbora Instituta od 2001. do 2003. godine. Zamenik direktora Instituta je bio od 2006. do 2010. godine.
Milisav Stojaković