Quantcast

Biografija » Goran Malidža
Dr Goran Malidža, viši naučni saradnik. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu radi od 1993. godine (Odeljenje za kukuruz 1993–1995, Odeljenje za zaštitu bilja 1995–2007, od 2007. Odeljenje za kukuruz). Od početka istraživačke karijere bavi se proučavanjem efikasnosti herbicida u suzbijanju korova, selektivnosti herbicida prema ratarsko-povrtarskim biljkama, agrotehničkih i fizičkih metoda suzbijanja korova. Koautor je 10 hibrida suncokreta priznatih u Srbiji i 26 međunarodno priznatih hibrida i linija suncokreta tolerantnih prema herbicidima imazamoksu i tribenuron-metilu. Autor ili koautor je 149 naučnih radova.
Goran Malidža