Quantcast

Biografija » Goran Bekavac
Dr Goran Bekavac, naučni savetnik. U Odeljenju za kukuruz radi od 1991. godine. Doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1996. godine. U naučnom radu bavi se stvaranjem sintetičkih populacija kukuruza, konstrukcijom i primenom selekcionih indeksa i stvaranjem konvencionalnih hibrida različitih dužina vegetacije. Kao autor ili koautor učestvovao je u izradi više od 150 naučnih i stručnih radova publikovanih u zemlji i inostranstvu. Autor je ili koautor preko 70 hibrida kukuruza registrovanih u zemlji i inostranstvu i prvog hibrida kukuruza tolerantnog prema herbicidu Focus Ultra registrovanog u Republici Srbiji. Preuzeo je dužnost rukovodioca Odeljenja 2013.
Goran Bekavac