Quantcast

Biografija » Dušan Stanisavljević
Dipl. inž. Dušan Stanisavljević, istraživač saradnik. Radi u Odeljenju od 2007. godine na poslovima dobijanja inbred linija i testiranja hibridnih kombinacija u multilokacijskim ogledima, kao i odabira najboljih kombinacija za određene regione gajenja.
Dušan Stanisavljević