Quantcast

Biografija » Božana Purar
Dr Božana Purar, naučni savetnik. U Odeljenju za kukuruz radi od 1993. godine. Magistrirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku 1989. godine, a doktorirala u Novom Sadu 1998. godine. Posvetila se proučavanju prouzrokovača bolesti kukuruza, pronalaženju izvora otpornosti i unošenju gena otpornosti u elitni selekcioni materijal. Autor je ili koautor više od 150 naučnih i stručnih radova i 56 hibrida kukuruza.
Božana Purar