Quantcast

Biografija » Bojan Mitrović
Dr Bojan Mitrović, istraživač-saradnik. Radi u Odeljenju od 2008. godine na poslovima formiranja početnih populacija, stvaranja i održavanja inbred linija i testiranja hibridnih kombinacija u multilokacijskim ogledima, kao i odabira najboljih kombinacija za određene regione gajenja.
Bojan Mitrović