Quantcast

Biografija » Aleksandra Nastasić
Dr Aleksandra Nastasić, viši naučni saradnik. U Odeljenju radi od 1996. godine na poslovima stvaranja sintetičkih populacija i hibrida kukuruza različite dužine vegetacije. Doktorirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 2001. godine. Autor je ili koautor više od 90 naučnih i stručnih radova i 47 hibrida kukuruza.
Aleksandra Nastasić