Quantcast

Biografija » Sanja Mikić
Dr Sanja Z. Mikić (1979, Novi Sad), istraživač-saradnik na poslovima biotehnologije kukuruza. Radni odnos zasnovala je 2008. u Odeljenju za kukuruz, a od 2012. radi u novooformljenom Odeljenju za biotehnologiju. Samostalno ili kao prvi autor objavila je 25 naučnih radova.
Sanja Mikić