Quantcast

Biografija » Nada Grahovac
Dr Nada L. Grahovac, rođena Ostojić (1980, Enbichelu-Reutte, Austrija), istraživač-saradnik za naučnu oblast Biotehničke nauke. Radni odnos zasnovala je 2007. kao istraživač pripravnik na poslovima u Laboratoriji za zemljište i agroekologiju u okviru Zavoda za soju i agroekologiju. Odbranila je master rad 2009. i izabrana je u zvanje istraživač‒saradnik 2010. godine. Kao autor ili koautor objavila je 31 naučni rad. Od aprila 2012. godine radi u Odeljenju za biotehnologiju.
Nada Grahovac