Quantcast

Biografija » Dragana Trkulja
Dr Dragana N. Trkulja, rođena Kačavenda (1979, Novi Sad), istraživač-saradnik za naučnu oblast Biotehničke nauke. Radni odnos zasnovala je 2007. godine u Odeljenju za strna žita, a od 2012. raspoređena je u Odeljenje za biotehnologiju. Kao prvi autor i koautor do sada je objavila 40 naučnih radova.
Dragana Trkulja