Quantcast

Biografija » Ankica Kondić - Špika
Dr Ankica Đ. Kondić Špika, viši naučni saradnik. Rođena je 1971. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu, Ratarsko-povrtarski smer, u Novom Sadu 1994. Na istom fakultetu je i magistrirala 1999. na smeru Genetika i oplemenjivanje biljaka. Jednogodišnju specijalizaciju iz oblasti molekularne biologije i transformacija biljaka obavila je u periodu 2000–2001. godine u International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Nju Delhi, Indija. Doktorsku disertaciju iz ove oblasti odbranila je 2005. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Od 1995. do 2001. godine radila je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu kao stipendista Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije. Radni odnos u Institutu zasnovala je 2001. godine u Zavodu za strna žita, na poslovima biotehnologa. Kao autor ili koautor objavila je 170 naučnih radova, koautor je jedne monografske studije i poglavlja u monografiji nacionalnog značaja. Rukovodilac je Odeljenja za biotehnologiju od aprila 2012. godine.
Ankica Kondić - Špika