Quantcast

NS seme » Istorijat (1995–2007)

Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
(1995 – 2007)

  • U aprilu 1994. odluka Saveta Instituta o odvajanju od Poljoprivrednog fakulteta
  • U decembru 1994. Vlada Republike Srbije daje saglasnost na izdvajanje
  • Osnivačka prava preuzima R. Srbija - status naučnoistraživačke institucije