Quantcast

NS seme » Istorijat (1976–1986)

OOUR Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (1976 – 1986)
OOUR Naučno-obrazovni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
(1986 – 1995)

  • Integracija Instituta sa Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu
  • Dalje integracije, 11 OOUR-a, ZUR-, … - 1990. – mora ponovo posebno pravno lice