Quantcast

NS seme » Istorijat (1962–1975)

Institut za poljoprivredna istraživanja
(1962 – 1975)

U ovom periodu je često menjan status i organizacija, a prava i dužnosti osnivača su preneta sa Republike na AP Vojvodinu

Zadatak: Pored primene nauke u praksi Institut "treba da učestvuje u organizaciji i izvođenju nastave III stepena".