Quantcast

NS seme » Istorijat (1954–1958)

Zavod za poljoprivredna istraživanja, Novi Sad
(1954 – 1958)

  • Po prvi put Institut ima status ustanove sa samostalnim finansiranjem
  • Iz budžeta je pokrivan eventualni višak rashoda nad prihodima