Quantcast

NS seme » Istorijat (1946–1953)

Pokrajinski zavod za poljoprivredna istraživanja
(1946 – 1953)

  • Zadatak: Naučnoistraživački i kontrolni rad u poljoprivredi i šumarstvu Vojvodine
  • Zavod je imao karakter državnog organa koji se finansirao iz budžeta
"Podizanje naše agrikulture na viši stepen uglavnom zavisi od naših stručnjaka koji se bave tom naukom" Josip Broz Tito