Quantcast

NS seme » Istorijat (Nastanak i statusne promene)

Nastanak i statusne promene

  • Zgrada finansirana iz budžeta Dunavske banovine
    (983.403 dinara)
  • Gradnja počela 3.08.1937., a završena 9.12.1937. godine
  • Rok za izgradnju je prekoračen za 3 dana zbog štrajka na gradilištu.