Quantcast

Časopisi » Ratarstvo i povrtarstvo

Ratarstvo i povrtarstvo

naziv: Ratarstvo i povrtarstvo / Field and Vegetable Crops Research
skraćeni naziv:
Ratar. Povrt.
ISSN 1821-3944 (Print)
ISSN 2217-8392 (Online)

glavni urednik: dr Ana Marjanović-Jeromela
pomoćnik glavnog urednika: dr Sreten Terzić
periodičnost: tri puta godišnje
jezik: engleski
kategorija: M51 vodeći nacionalni časopis

kontakt: journal@nsseme.com
Najčitaniji

Online first

Ovde su postavljeni lektorisani radovi pre objavljivanja koji se grafički mogu razlikovati od štampane verzije radova. Nakon uključivanja u broj časopisa i preloma, radovi će biti sklonjeni sa ove lokacije.

Petar Mitrović, Ana Marjanović Jeromela, Vojislav Trkulja, Željko Milovac, Sreten Terzić
The First Occurrence of Stem Canker on Oilseed Rape Caused by Leptosphaeria biglobosa in Serbia