Quantcast

Časopisi » Bilten za alternativne biljne vrste

Bilten za alternativne biljne vrste

naziv: Bilten za alternativne biljne vrste
(ISSN 2217-7205)

glavni urednik: dr Dušan Adamović
periodičnost: jednom godišnje
jezik: srpski (sa sažecima na engleskom)
kategorija: M53 naučni časopis

Radovi u punom tekstu

Arhiva (.PDF)

Časopis Bilten za alternativne biljne vrste je nastavak časopisa Bilten za hmelj, sirak i lekovito bilje (ISSN 0351-9430). Naziv časopisa je promenjen 2010. godine.
Časopis objavljuje pregledne članke, originalne radove, prethodna saopštenja i stručne radove iz oblasti hmeljarstva, sirkarstva, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i drugih alternativnih biljaka. Obuhvaćeni su genetski resursi, uvođenje novih biljnih vrsta u proizvodnju, oplemenjivanje, konvencionalna i organska proizvodnja, prerada i upotreba alternativnih biljnih vrsta.
Časopis Bilten za alternativne biljne vrste je referisan i dostupan u EBSCO bazi Academic Search Complete, u FAO bazi Agris i SCIndexu.

Pretraživa arhiva časopisa pod prethodnim nazivom (2001-2009) je takođe dostupna preko SCIndeksa na linku http://scindeks.nb.rs/journaldetails.aspx?issn=0351-9430

Broj (2010) vol. 42. br. 83 http://scindeks.nb.rs/issue.aspx?issue=9709