Quantcast

NS seme » 52. Саветовање агронома и пољопривредника Србије (САПС)<br>1. Саветовање агронома Републике Србије и Републике Српске

52. Саветовање агронома и пољопривредника Србије (САПС)
1. Саветовање агронома Републике Србије и Републике Српске
21.1-27.1.2018, Златибор


НЕДЕЉА, 21.1.2018.
од 12.00 Долазак, смештај, регистрација учесника
20.00-21.00 Коктел добродошлице, хол Хотела Палисад
ПОНЕДЕЉАК, 22.01.2018.
10.00-11.15 Свечано отварање и поздравни говори
„52. САПС у години јубилеја“
Др Радивоје Јевтић и Др Сања Васиљевић
11.15-11.30 ПАУЗА
11.30-12.50 Предавања по позиву
80 мин Прилог историји пољопривреде Проф. др Србислав Денчић
Предност домаћег сортимента кукуруза
и примењене агротехнике у сушној 2017. години
Проф. др Драгана Латковић,
Пољопривредни факултет,
Нови Сад
Значај медоносне пчеле у савременој ратарској
и повртарској производњи
Проф. др Мића Младеновић,
Пољопривредни факултет,
Београд
12.50-13.05 ПАУЗА
13.05-14.05 Предавања по позиву
60 мин Улога крмних махунарки у интегралној
ратарско - сточарској производњи
Др Војислав Михаиловић
Стање и перспектива производње поврћа
на отвореном пољу
Проф. др Ђорђе Моравчевић,
Пољопривредни факултет,
Београд
Примена прецизне пољопривреде
у контроли плодности земљишта
Борислав Брунет, дипл. инж.,
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и
шумарство
14.05-14.15 Дискусија
17.00-18.00 Панел дискусија Модератор:
Др Владимир Миклич
Квалитет семена као основа
за успешну производњу сунцокрета
Мирослав Татић, дипл. инж;
Васа Стојшин, дипл. инж;
Др Синиша Јоцић;
Др Игор Балалић;
Др Јелена Овука
18.00-19.15 Представљање спонзора
УТОРАК, 23.1.2018.
09.00-10.20 Индустријско биље
80 мин НС хибриди сунцокрета у огледима и производњи Др Владимир Миклич
Предности гајења сунцокрета у сушним условима Проф. др Јован Црнобарац,
Пољопривредни факултет,
Нови Сад
Нови НС хибриди сунцокрета Др Сандра Цвејић
Жичари - растућа опасност по усеве у Србији Др Жељко Миловац
Темељи добре производње уљане репице Др Ана Марјановић
Јеромела
10.20-10.30 Дискусија
10.30-11.15 ПАУЗА
11.15-12.15 Крмно биље
60 мин Повећање тржишног значаја крмних биљака
оплемењивањем и оптимизацијом технологије
производње семена
Др Ђура Карагић
Избор парцеле ‒ фактор успешне производње луцерке Др Драган Милић
Квантитативне и квалитативне промене
протеинског грашка (Pisum sativum L.)
од формирања до технолошке зрелости семена
Др Бранко Милошевић
Утицај крмних легуминоза као међуусева
на динамику азота у земљишту
Др Ђорђе Крстић,
Пољопривредни факултет,
Нови Сад
12.15-12.25 Дискусија
12.25-12.45 Лабораторија за земљиште и агроекологију
20 мин Дистрибуција и различити облици фосфора
у земљишту у зависности од система гајења
Др Станко Милић
12.45-12.55 Дискусија
17.00-18.00 Панел дискусија Модератори:
Др Ђура Карагић
Др Јовица Васин
Зеленишно ђубрење – избор биљне врсте
и технички детаљи
Мр Вук Радојевић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство АП Војводине;
Проф. др Љупчо Михајлов, декан,
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип –
Земјоделски факултет, Македонија;
Проф. др Бранко Ћупина,
Пољопривредни факултет, Нови Сад
Данило Голубовић dipl. ecc
18.00-18.45 Представљање спонзора
СРЕДА, 24.1.2018.
09.00-10.20 Прво саветовање агронома Републике Србије и Републике Српске - Предавања по позиву
80 мин Оплемењивање кукуруза – изазови новог миленијума Др Горан Бекавац
Посебни надзор над присуством карантинских
штетних организама на подручју Републике Српске
Проф. др Војислав Тркуља, директор,
Пољопривредни институт
Републике Српске, Бања Лука
Развој и активности Савјетодавне службе
у Републици Српској
Др Драган Зарић,
Ресор за пружање стручних услуга
у пољопривреди Републике Српске
10.20-10.30 Дискусија
10.30-11.00 ПАУЗА
11.00-11.50 Прво саветовање агронома Републике Србије и Републике Српске - Предавања по позиву
50 мин Принос и квалитет сорти стрних жита
Пољопривредног института
Републике Српске, Бања Лука
Др Драган Мандић,
Пољопривредни институт
Републике Српске, Бања Лука
Актуелно стање у производњи крмног биља
на ораницама у Републици Српској
Др Жељко Лакић,
Пољопривредни институт
Републике Српске, Бања Лука
11.50-12.00 Дискусија
12.00-12.30 ПАУЗА
12.30-13.30 Пословна сарадња Института
за ратарство и повртарство и агронома
и пољопривредника Републике Српске

Сања Петро Гајић, дипл. инж.
Др Горан Бекавац,
Др Ђура Карагић,
Др Радивоје Јевтић,
Др Јанко Червенски

и представници Агромаркета
17.00-18.00 Прво саветовање агронома Републике Србије и Републике Српске - Предавања по позиву
60 мин Заштита, уређење и кориштење
пољопривредног земљишта Републике Српске
Др Тихомир Предић,
Пољопривредни институт
Републике Српске, Бања Лука
Производња соје и потребе за сојом у БиХ Радомир Продановић, дипл. инж,
представник Асоцијације „Дунав соја“
за БиХ
18.00-19.15 Представљање спонзора
ЧЕТВРТАК, 25.1.2018.
09.00-10.20 Кукуруз
80 мин Место и улога микро и макроогледа у
оплемењивању и комерцијализацији хибрида
кукуруза – Резултати макроогледа
Др Милосав Бабић
Утицај дораде и складиштења на
квалитет семена кукуруза
Др Петар Чанак
Предности и изазови гајења
„NS ULTRA“ хибрида кукуруза
Др Горан Малиџа
Ефикасност инсектицида у
сузбијању кукурузног пламенца
Филип Франета,
дипл. биолог - мастер
НС хибриди кукуруза за 2018. годину Др Горан Бекавац
10.20-10.30 Дискусија
10.30-11.15 ПАУЗА
11.15-12.15 Соја
60 мин Стварање сорти соје адаптабилних на
стрес изазван сушом
Др Јегор Миладиновић
Критични моменти у производњи соје Др Војин Ђукић
Геномска селекција у оплемењивању
соје – подршка стварању нових сорти
Др Марина Ћеран
Утицај фолијарне исхране на квалитет семена соје Златица Миладинов,
дипл. инж - мастер
12.15-12.25 Дискусија
12.25-12.45 Лабораторија за испитивање семена
20 мин Традиционални и савремени приступ
испитивању семена: физиолошки показатељи и
генетичка испитивања
Др Душица Јовичић
Др Гордана Петровић
12.45-12.55 Дискусија
14.00-17.00 Радионица: "Производња и пласман лековитог, зачинског и ароматичног биља"
(хотел Палисад, сала у приземљу поред галерије)
17.00-18.00 Панел дискусија Модератори:
Др Светлана
Балешевић Тубић
Др Зорица Николић
Квалитет соје Владе Ђоковић,
Управа за заштиту биља,
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде;
Др Владимир Меглич,
Кметијски институт,
Република Словенија;
Радмила Вучинић, ГИЗ;
Др Душица Јовичић
Златица Миладинов,
дипл. инж.‒мастер
18.00-18.30 Представљање спонзора
ПЕТАК, 26.1.2018.
09.00-10.20 Стрна жита
80 мин НС сорте стрних жита за садашњост и будућност Др Милан Миросављевић
Азот и влага у земљиштима Војводине у
2017/2018. години
Др Владимир Аћин
Утицај климе и сорте на технолошки квалитет пшенице Др Драган Живанчев
Фенотипизацијом до виших приноса пшенице Др Сања Микић
Утицај абиотичких и биотичких фактора
на принос пшенице
Др Мирјана Лалошевић
10.20-10.30 Дискусија
10.30-11.15 ПАУЗА
11.15-11.45 Поврће
30 мин Доминантне болести и штеточине на
семенским усевима поврћа током 2017. године
Др Слађана Медић Пап
Семенска производња краставца Вукашин Поповић, дипл. инж.
11.45-11.55 Дискусија
11.55-12.35 Алтернативне културе и органска производња
40 мин Производња алтернативних култура у условима суше Др Владимир Сикора
Перспективе производње лековитог,
зачинског и ароматичног биља
Др Милица Аћимовић
Потребе за водом и ефекти наводњавања
лековитог, зачинског и ароматичног биља
Др Ливија Максимовић
12.35-12.45 Дискусија
12.45-13.00 Затварање скупа
21.00 - Свечана вечера
СУБОТА, 27.1.2018.
Доручак, одлазак

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

Саветовање ће се одржати на Златибору у конгресном центру „Србија“.

Симпозијум ће се одржати на Златибору у сали конгресног центра хотела Палисад, на I спрату.


КОТИЗАЦИЈА И СМЕШТАЈ

Котизацију у износу од 5.000,00 РСД са укљученим ПДВ, потребно је уплатити до 19.1.2018.
У цену котизације је урачунат зборник радова у електронској форми, пригодан материјал и идентификациона картица за присуствовање предавањима оба скупа, као и коктел добродошлице. При уплати котизације потребно је попунити пријавни формулар у циљу израде ИД картице.
ПОПУСТ: за три плаћене котизације од стране исте компаније – једна котизација гратис.
Котизација ће у току Саветовања моћи да се уплати путем уплатнице. Информације о уплати ће се добити на регистрационом столу хотела Палисад.

Смештај: према Вашим захтевима, смештај можете реализовати у смештајним јединицама високе и средње категорије.

Све информације о уплати котизације и о смештају на Златибору можете добити од подуговорене туристичке агенције:
Trendy Travel, Златибор (пон.-недеља од 7 до 22h)
телефон: 031 848 550, моб. тел. 069 75 65 65
е-mail: info@trendytravel.rs


СВЕЧАНА ВЕЧЕРА

Доплата за свечану вечеру износи 2.000,00 РСД и може се уплатити према предрачуну хотела Палисад. Доплата за свечану вечеру може се уплатити и на лицу места на рецепцији хотела до среде 24.1.2018. до 12h.
Контакт хотела Палисад:
телефон: 031 841 151, 031 841 161, е-mail: prodaja@palisad.rs


АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ

За сва обавештења у вези са превозом и резервацијама, можете се обратити туристичкој агенцији Омнитурс, Савски трг 7, Београд.
Контакт особа: Ана Павловић
тел. 011 7619 499, моб. тел. 064 00 434 10, (пон.-петак од 9 до 17h)
e-mail: ana@omniturs.rs
За учеснике Саветовања и Симпозијума, цена повратне карте износи 2.500,00 РСД.
Превоз је организован на релацији:
Нови Сад - Златибор - Нови Сад, преко Београда и Руме.
Полазак аутобуса је у недељу 21.1.2018. са паркинга Железничке станице, Нови Сад (код „СТАРЕ ЛОКОМОТИВЕ“) у 08:00h,
Рума – испред полицијске станице у 08:45h,
Београд – испред хотела Crowne Plaza (некада „Интерконтинентал“) у 09:30h.
Повратак са Златибора је у суботу 27.1.2018. у 10:00 h.


ПОЗИВНИЦА
за
52. САВЕТОВАЊЕ АГРОНОМA И ПОЉОПРИВРЕДНИКА СРБИЈЕ
и ПРВО САВЕТОВАЊЕ АГРОНОМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
у организацији Института за ратарство и повртарство из Новог Сада
и
XLIV СИМПОЗИЈУМ „ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА“
у организацији Националног научног друштва за пољопривредну технику и
Пољопривредног факултета из Новог Сада

21-27. јануар 2018.
Златибор

Саветовање агронома и пољопривредника Србије представља традиционално место окупљања пољопривредних произвођача, врхунских стручњака и агронома, као и представника образовних и надлежних државних институција. Са собом носи посебно значење као догађај који обележава јубиларних 80 година постојања Института, чији је циљ да удруженим снагама омогући благостање, кроз даљи раст и развој пољопривреде.

Главна тема 52. Саветовања је презентовање најновијих достигнућа и будућих праваца у развоју пољопривреде код нас и у свету. Организоване су панел дискусије о актуелним темама, као интерактивна форма размене искустава и доношења закључака, док су предавања подељена по биљним врстама.

Представиће се иновације у оплемењивању и технологији гајења најзначајнијих ратарских, индустријских, крмних и повртарских биљака, заједно са алтернативним културама и органском производњом, чиме ће Институт спојити елементе науке и праксе, и створити нове шансе као одговор на свакодневне изазове у оквирима пољопривреде.

XLIV симпозијум „Пољопривредна техника“ се кроз рад секција, округлих тематских столова и уз учешће еминентних стручњака, представника надлежних министарства и секретаријата, бави актуелним темама у пољопривредној техници и шире.

ДОБРОДОШЛИ!


Зборник реферата ће бити постављен непосредно пре почетка Саветовања агронома и пољопривредника Србије.

Sva prava zadržana © 2018 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad