Quantcast

NS seme » 48. Savetovanje agronoma

48. Savetovanje agronoma 26.1-1.2.2014, Zlatibor
i XL simpozijum "POLJOPRIVREDNA TEHNIKA"


Nedelja, 26.1.2014.
  od 12.00  Dolazak, smeštaj i ručak
18.00-19.00  Koktel dobrodošlice
  od 19.30  Večera
Ponedeljak, 27.1.2014.
09.30-10.00  Pozdravni govori
10.00-10.30Danilo Golubović, državni sekretar MPŠV R. Srbije: Proces pregovaranja o pristupanju EU u oblasti poljoprivrede
10.30-11.30Pauza Konferencija za štampu - Staklena sala Kongresnog centra Srbija sponzor pauze: "Zlatiborac"
11.30-13.10  Predavanja po pozivu
11.30-11.50dr Jovica Vasin: Sistem kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe đubriva
11.50-12.10prof. dr Jan Turan: Uticaj poljoprivredne tehnike na prinos ratarskih kultura
12.10-12.30dr Goran Malidža: Rezistetnost divljeg sirka (Sorghum halepense [L.] Pers.) i običnog štira (Amaranthus retroflexus L.) prema ALS inhibitorima u Srbiji
12.30-12.50prof. dr Đorđe Malenčić i prof. dr Jelena Cvejić: Soja kao lek: biološki aktivne supstance i fitopreparati
12.50-13.00Diskusija
17.00-17.15  Predstavljanje IPA projekta
prof. dr Maja Manojlović: Optimizacija đubrenja na poljoprivrednom gazdinstvu u pograničnom području
17.15-17.45  Okrugli sto - Kvalitet pšenice - Moderatori: prof. dr Srbislav Denčić i dr Novica Mladenov
17.45-18.25  Predstavljanje sponzora
17.45-18.00  ITN GROUP, BEOGRAD
18.00-18.15  AGROAQUA d.o.o. VETERNIK
18.15-18.25  VREKO, SREMSKA MITROVICA
Utorak, 28.1.2014.
09.00-10.20  Uljane kulture
dr Vladimir Miklič: Rezultati ispitivanja NS hibrida suncokreta u mikroogledima i preporuka sortimenta za setvu u 2014. godini
dr Goran Malidža: Deset godina Clearfield sistema proizvodnje suncokreta u Srbiji
mr Jelena Mrđa: Specifičnosti proizvodnje semenskog suncokreta
dr Sandra Cvejić: Oplemenjivanje ukrasnog suncokreta
dr Ana Marjanović Jeromela: Stvaranje novih genotipova i poboljšanje tehnologije proizvodnje uljane repice
dr Sreten Terzić: Proizvodnja i namena topinambura (čičoka - Helianthus tuberosus L.)
10.20-10.30Diskusija
10.30-11.00Pauza
11.00-12.00  Soja
dr Jegor Miladinović: Soja u 2013. godini
dr Vojin Đukić: Agrotehničke mere u proizvodnji soje
dr Svetlana Balešević-Tubić: Asocijacija „Dunav Soja“
dr Vera Popović: Organska proizvodnja soje
12.00-12.10Diskusija
12.10-12.40Pauza
12.40-13.10  Šećerna repa
mr Živko Ćurčić: Ekonomska isplativost gajenja šećerne repe u 2013. godini
dr Milorad Rajić: Proizvodni rezultati sa NS sortama šećerne repe u 2013. godini
mr Živko Ćurčić: Uticaj ranih rokova vađenja šećerne repe na prinos i kvalitet korena
13.10-13.20Diskusija
17.00-18.30  Predstavljanje sponzora
17.00-17.15  VICTORIA LOGISTIC D.O.O., NOVI SAD
17.15-17.30  BAYER D.O.O., BEOGRAD
17.30-17.45  GALENIKA-FITOFARMACIJA A.D., ZEMUN
17.45-18.00  BASF SRBIJA D.O.O., BEOGRAD
18.00-18.15  AGRO MASTER D.O.O., KRAGUJEVAC
18.15-18.30  ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA D.O.O., ŠABAC
Sreda, 29.1.2014.
09.00-10.20  Kukuruz
dr Milisav Stojaković: NS hibridi kukuruza u ogledima 2013. godine
dipl. inž.-master Ivica Đalović: Proizvodnja kukuruza - Efekat suše i mere adaptacije
dipl. inž.-master Filip Franeta: Mogućnosti suzbijanja kukuruznog plamenca
dr Božana Purar: Patogeni na zrnu kukuruza
dr Goran Malidža: Praktični saveti za uspešnije suzbijanje korova u kukuruzu
dr Goran Bekavac: Sortiment kukuruza za 2014. godinu
10.20-10.30Diskusija
10.30-11.00Pauza
11.00-12.00  Krmno bilje
dr Đura Karagić: Krmno bilje - Prinos, kvalitet, dobit
dr Slobodan Katić: Prinos i kvalitet lucerke u zavisnosti od oplemenjivanja i tehnologije gajenja
dr Sanja Vasiljević: Crvena detelina - Stočna hrana i lek za 21. vek
prof. dr Branko Ćupina: Uloga jednogodišnjih krmnih međuuseva u proizvodnji jeftinih sirovih proteina
mr Aleksandar Mikić i dr Vojislav Mihailović: NS Mraz - Prva domaća sorta ozimog graška za zrno
Diskusija - Pozitivni primeri iz semenske proizvodnje
12.00-12.10Diskusija
12.10-12.40Pauza
12.40-13.10  Zemljište i mikrobiološki preparati
dr Jovica Vasin: Aktivnosti Laboratorije za Zemljište i agroekologiju (LaZA) u 2013. godini
dipl. inž. Sanja Mikić: DIMBOA u odbrani kukuruza od biotičkog stresa
dr Jelena Marinković: Značaj mikrobiološke aktivnosti i primene mikrobioloških inokulanata u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji
13.10-13.20Diskusija
17.00-17.20  Predstavljanje Semenarske asocijacije Srbije
dr Svetlana Balešević-Tubić: Semenarski sektor Srbije i EU regulativa
17.20-17.50  Okrugli sto - Aktuelna problematika u proizvodnji kukuruza - Moderatori: dr Đorđe Jocković i prof. dr Mile Ivanović
18.05-19.20  Predstavljanje sponzora
18.05-18.20  SYNGENTA AGRO D.O.O.
18.20-18.35  AGROMARKET D.O.O., KRAGUJEVAC
18.35-18.50  BASF SRBIJA D.O.O., BEOGRAD
18.50-19.05  NUFARM, LINZ-AUSTRIJA
19.05-19.20  BAYER D.O.O., BEOGRAD
Četvrtak, 30.1.2014.
09.00-15.00Ekskurzija Višegrad sa posetom mostu, Kamengradu i Andrićgradu
Petak, 31.1.2014.
09.00-10.20  Strna žita
prof. dr Novo Pržulj: Prinos i kvalitet NS sorti strnih žita
dr Nikola Hristov: Proizvodni potencijal NS sorti strnih žita
dipl. inž. Damir Varga: Uticaj preduseva i đubrenja na prinos ozime pšenice
dipl. inž.-master Vladimir Aćin: Agrotehnika pšenice sa aspekta specifičnosti godine i preliminarno stanje nitrata i vlage u zemljištima Vojvodine
dr Radivoje Jevtić: Procena realnih gubitaka prinosa od patogena strnih žita
dipl. biol.-master Ljiljana Brbaklić: Korišćenje poluautomatskih sistema u ispitivanju tolerantnosti pšenice na sušu
10.20-10.30Diskusija
10.30-11.00Pauza
11.00-12.00  Povrće
dr Janko Červenski: Vodeće NS sorte povrća
dr Mirjana Vasić: Značajni momenti u tehnologiji proizvodnje pasulja
dr Maja Ignjatov i dr Dragana Milošević: Bakterioze i viroze na povrću
dr Jelica Gvozdanović-Varga: Veća mogućnost proizvodnje povrća u baštama i na okućnicama
12.00-12.10Diskusija
12.10-12.40Pauza
12.40-13.10  Alternativne kulture
prof. dr Janoš Berenji, dr Vladimir Sikora i dr Dušan Adamović: Značaj i perspektive alternativnih kultura i ponuda sortnog semena i sadnica Odeljenja za alternativne kulture za sezonu setve 2014.
13.00-13.10Diskusija
20.30-03.00  Svečana večera
Subota, 1.2.2014.
  do 10.00  Doručak, odlazak


Zbornik referata u elektronskoj formi - Adobe® Flash® animacija

Kliknite na sliku da pokrenete animaciju. Adobe® Flash® required


Mesto održavanja

48. Savetovanje agronoma Srbije održaće se u Kongresnom centru “Srbija” na Zlatiboru, a XL Simpozijum “Poljoprivredna tehnika” u Kongresnoj sali hotela “Palisad”.


Smeštaj

Smeštaj učesnika je u hotelima “Palisad” A deo (novi renovirani blok), B deo (ranije renovirani blok), depadans hotela “Palisad” i hotel “Čigota”. Za obaveštenja u vezi sa smeštajem možete se obratiti na:
Hotel “Palisad” Zlatibor, tel. 031/841 161; fax: 031/841 734, E-mail: prodaja@palisad.rs
(kontakt osobe – Rajkica Luković, Zorica Panić i Ivana Lazović).
Smeštaj će se popunjavati po redosledu uplata na osnovu profakture koju ćete dobiti odmah nakon rezervacije.


Prevoz

Za učesnike Seminara koji žele prevoz autobusom cena povratne karte iznosi: 3.800,00 dinara.
Za obaveštenja u vezi sa prevozom možete se obratiti: od 09.00 do 16.00 časova (kontakt osobа - Milica Stanković)
Turistička agencija “Holiday”, Žitni trg 9, Novi Sad
Telefon: 021/473 7136 ili 021/657 2430 fax. 021/473 7137

Prevoz je organizovan na relaciji:
Novi Sad – Zlatibor – Novi Sad preko Beograda i Rume.
Polazak autobusa je 26.01.2014. sa parkinga kod “Zlatne medalje” u 08.00 časova.
Ruma – ispred stanice milicije u 08.30 časova.
Inđija – na autobuskoj stanici od 08.45 časova
Beograd – ispred hotela “Interkontinental” u 09.30 časova.
Povratak sa Zlatibora je 01.02.2014. godine ispred hotela „Palisad” u 10.00 časova.


Cene aranžmana po osobi:

Cena aranžmana data je u dinarima i uključuje: 6 punih pansiona, sa boravišnom taksom i Svečanom večerom.

Važna napomena: Doplata za Svečanu večeru za učesnike koji nisu smešteni preko organizatora iznosi 2.200,00 din.

Hotel „Palisad“ A blok
1/1 1/2 1/3
37.820,00 27.560,00 26.960,00
Hotel „Palisad“ B blok
1/1 1/2 1/A-3,4 1/A-1 1/A-2
31.760,00 25.400,00 24.320,00 61.760,00 31.760,00
Hotel „Čigota“
1/1 1/2 1/3, 1/A-3 1/A-1 1/A-2
31.760,00 25.400,00 24.320,00 61.760,00 31.760,00
Depadans hotela „Palisad“
1/1 1/2 1/3 1/2fl
19.820,00 17.690,00 16.070,00 16.070,00

Kotizacija

  • Učesnici koji su smešteni preko Organizatora, ne plaćaju kotizaciju i mogu prisustvovati svim predavanjima na 48. Savetovanju agronoma Srbije i XL Simpozijumu “Poljoprivredna tehnika” u zavisnosti od interesovanja.
  • Učesnici, koji nisu smešteni preko Organizatora, mogu pre početka Savetovanja platiti kotizaciju preko Instituta (kontakt osoba: Branko Antić, telefon 021/4898 130 i 021/4898 123, E-mail: branko.antic@nsseme.com ). Kotizacija u tom slučaju iznosi 2.500,00 din. (u cenu je uračunat i PDV).
  • Kotizacija će se u toku trajanja Savetovanja moći platiti u holu hotela Palisad i u tom slučaju će iznositi 4.000,00 din.
  • Učesnici koji nisu platili kotizaciju neće moći prisustvovati 48. Savetovanju agronoma Srbije i XL Simpozijumu “Poljoprivredna tehnika”.

Napomena

Sve neophodne informacije u vezi sa održavanjem 48. Savetovanja agronoma Srbije, uključujući način uplate kotizacije (za učesnike koji nisu smešteni u gore navedenim hotelima organizatora), kao i rezervacije smeštaja, mogu se dobiti na sledećim brojevima telefona: 021/4898-100, 021/4898-119 (Goran Krajinović) i 021/4898-190 (Predrag Matić) (E-mail: predrag.matic@nsseme.com)Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada
u saradnji sa
Departmanom za ratarstvo i povrtarstvo
i Departmanom za poljoprivrednu tehniku POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA
iz Novog Sada
ORGANIZUJE:
48. SAVETOVANJE AGRONOMA SRBIJE i XL SIMPOZIJUM “POLJOPRIVREDNA TEHNIKA”

Skup će se održati na ZLATIBORU od 26. januara do 1. februara 2014. godine.

Kao i ranijih godina, na 48. Savetovanju agronoma Srbije biće prezentovana najnovija naučna dostignuća Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u oplemenjivanju ratarsko-povrtarskih biljaka. Pored eminentnih stručnjaka, predstavnika ministarstava, uspešnih privrednika, priliku da iznesu svoja iskustva iz proizvodnje imaće i poljoprivredni proizvođači koji su sa NS sortama i hibridima ostvarili vrhunske prinose. Učešće Poljoprivrednog fakulteta i održavanje jubilarnog XL Simpozijuma „Poljoprivredna tehnika“ doprineće kvalitetu skupa na Zlatiboru. Dva potpuno nezavisna programa Savetovanja i Simpozijuma pružiće mogućnost učesnicima da odaberu predavanja koja ih najviše interesuju jer će se registracija učesnika obavljati na jednom mestu, a identifikaciona kartica će važiti za oba skupa.

Program 48. Savetovanja osmišljen je na osnovu prethodnih iskustava u želji da ga unapredimo i popravimo eventualne propuste. Ove godine odlučili smo da ne štampamo Zbornik radova sa 48. Savetovanja agronoma Srbije, već da uvodne referate po biljnim vrstama i odeljenjima učinimo dostupnim preko sajta Instituta. Ovi referati pružiće obilje praktičnih saveta i informacija o novostvorenim sortama i hibridima. U njima će biti data tehnologija proizvodnje, agrotehničke mere i zaštita useva ali i najnovija proučavanja iz oblasti biotehnologije, organske proizvodnje, proučavanja zemljišta i ispitivanja semena. Naši poslovni partneri i sponzori predstaviće svoju delatnost i proizvodne programe.

Da bismo vaš boravak na Zlatiboru učinili sadržajnim i prijatnim, trudili smo se da ostavimo dovoljno vremena za slobodne aktivnosti i ekskurziju.

Nadamo se da ćemo se videti, raditi i družiti u predivnom ambijentu Zlatibora!

S poštovanjem,
Rukovodioci Savetovanja

direktor Instituta
dr Jegor Miladinović

dr Radivoje Jevtić
dr Dragana Miladinović

Sva prava zadržana © 2017 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad