Quantcast
NS seme

NS SEME najviše doniralo poplavljena područja

dr Jegor Miladinović, direktor InstitutaInstitut za ratarstvo i povrtarstvo donirao je semena i semenskog materijala za 8.000 hektara obradivih površina u poplavljenim područjima, kazao je za 021 direktor Instituta Jegor Miladinović.

Seme za ponovno zasejavanje njiva stradalih u poplavama dalo je 10 poljoprivrednih kompanija, a najveća donacija je došla sa Instituta, odnosno skoro 40% ukupnog materijala koje su donirale ove kompanije.

“U situaciji kakvu smo imali pre par nedelja do izražaja je došla društvena funkcija Instituta, kada smo državi stavili na raspolaganje semena ranih hibrida suncokreta i kukuruza, kao i ranih sorti soje, u ukupnoj količini koja omogućava setvu na nekih 8 hiljada hektara. Takođe smo stavili na raspolaganje naše stručnjake, koji su obilazili poplavljena područja, učestvovali u proceni štete i savetovali, a stavili smo na raspolaganje i kapacitete naših laboratorija”, kazao je Miladinović za 021.  Dalje…


Održana treća i završna radionica projekta CHAIN u Somboru

Treća radionica projekta ChainTreća radionica projekta CHAIN ”Poljoprivreda u saradnji sa prirodom” koji sprovode Laboratorija za zemljište NS Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i Agencija za poljoprivredno zemljište iz Osijeka, a finansira Evropska unija, održana je 10. juna u Somboru.

Tema radionice koja je održana za poljoprivrednike i učenike Srednje poljoprivredne škole u Somboru bio je Sistem za identifikaciju poljoprivrednih parcela LPIS (Land Parcel Information System).

Prema rečima rukovodioca projekta Tijane Zeremski, informacioni sistem o zemljištu jedan je od obaveza za svaku zemlju Evropske unije, što znači da će i nama biti neophodan nakon pristupanja Uniji.  Dalje…


Dan polja strnih žita u Somboru

Dan polja strnih žita u SomboruU Somboru je 10. juna održan tradicionalni Dan polja strnih žita u organizaciji Poljoprivredne stručne službe. Ovom skupu prisustvovalo je više stotina poljoprivrednih proizvođača, predstavnika medija, Uprave za zaštitu bilja, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Gradske uprave grada Sombora, kao i semenskih i hemijskih kompanija. U ime organizatora prisutne je pozdravio direktor PSS Sombor, g. Vladimir Sabadoš, koji je najavio otvaranje Edukativnog centra u cilju podizanja nivoa znanja poljoprivrednika na viši nivo.

U ime Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine učesnicima skupa obratio se Vlade Đoković, potom u ime Gradske uprave gradonačelnik Sombora Saša Todorović, a nakon toga prof. dr Stevan Maširević, u ime Departmana za fitomedicinu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.  Dalje…


Subotičani održali Dan polja strnih žita

Prof. dr Srbislav DenčićDana 5. juna održan je Dan polja strnih žita i herbicidnih ogleda u organizaciji PSS Subotica. Skupu je prisustvovalo preko 200 poljoprivrednih proizvođača, predstavnika Sekretarijata za poljoprivredu, lokalne samouprave, semenskih i hemijskih kompanija, stručnih službi, zemljoradničkih zadruga, udruženja poljoprivrednika i medija. Prisutni su imali priliku da vide sortni ogled strnih žita, krmnog bilja, uljane repice, kao i ogled sa herbicidima u kukuruzu, suncokretu i soji.

Prema rečima direktora PSS Damira Varge, u regionu severne Bačke ima useva strnih žita koji su stradali od napada rđe, ali isto tako i useva koji su sačuvali zelenu boju lista. „Ono što u ovom trenutku zabrinjava je nešto veći napad glodara, posebno na delovima gde nije obavljeno sistematsko uništavanje, koji pregrizanjem stabljika prave značajne štete usevima“.  Dalje…


Kukuruz posle poplava

Kukuruz posle poplavaPriprema zemljišta

Nakon povlačenja vode, veoma je važno sačekati da se zemljište dovoljno prosuši. Prekomerna vlažnost zemljišta prouzrokovana obilnim padavinama i poplavama utiče na izbor oruđa za obradu zemljišta, dubinu, način, vreme i kvalitet obrade. Suviše vlažno zemljište se ne sme obrađivati jer postoji rizik od preteranog sabijanja i narušavanja vazdušno-vodnih i fizičkih karakteristika zemljišta.

Posebnu pažnju treba obratiti na težim tipovima zemljišta (npr. smonice, ritske crnice, pseudoglej), kod kojih nepovoljan mehanički sastav uslovljava slabu vodopropustljivost, mali vazdušni kapacitet, veliki mehanički otpor, slabu aeraciju, sklonost ka sabijanju i drugo. Navedena svojstva u mnogome utiču i na izbor operacija za predsetvenu pripremu zemljišta.  Dalje…


Održan Dan polja u PSS Kikinda

Dan polja u PSS KikindaNa proizvodnim parcelama imanja „Kinđa“ u Kikindi, uz prisustvo preko 200 proizvođača, predstavljen je sortni ogled ozimih strnina u kojem su zastupljene sve semenske kompanije koje imaju komercijalni značaj na tržištu Srbije. Od sorti krmnog bilja koje su prezentovane poljoprivrednicima bile su zastupljene samo sorte Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

U ime Instituta prvi se paorima obratio Branko Milošević iz Odeljenja za krmno bilje, koji im je pokazao usev jare grahorice, sortu Novi Beograd, kao i useve jarog stočnog graška, sorte NS Junior i Dukat. U svom izlaganju on je prisutnima skrenuo pažnju na namenu korišćenja ovih biljnih vrsta u poljoprivrednoj proizvodnji, na setvenu normu u zavisnosti od toga da li je usev čist ili združen, kao i kvalitet i prinos zrna i zelene mase sorti zastupljenih u ogledu. Dalje…


Agrotehničke mere u proizvodnji soje nakon obilnih padavina

Agrotehničke mere u proizvodnji soje nakon obilnih padavinaNakon obilnih padavina koje su obuhvatile celokupnu teritoriju Srbije, neophodno je što pre izvršiti međurednu kultivaciju useva soje, čim se može ući u parcele. Na mnogim parcelama je u kraćem ili dužem vremenskom intervalu bio prisutan zastoj vode. Velika količina padavina je dovela do istiskivanja vazduha iz zemljišta, te je neophodno izvršiti razrahljivanje površinskog sloja zemljišta radi aeracije. U narednom periodu treba posvetiti pažnju i borbi protiv korova kojima vremenske prilike pogoduju.

Agrotehničke mere u proizvodnji soje nakon povlačenja vode sa parcela obuhvaćenih poplavama

Na područjima obuhvaćenim poplavama i parcelama sa dužim zastojem vode, nakon povlačenja vode i prosušivanja zemljišta neophodno je izvršiti Dalje…


Reč stručnjaka: Stanje useva – suncokret

Suncokret pod vodomOptimalan sklop kod suncokreta za većinu hibrida je 50.000-60.000 biljaka/ha. Usled vremenskih nepogoda na pojedinim parcelama došlo je do redukcije broja biljaka. Ukoliko su gustine sklopa na parcelama suncokreta preko 30.000 biljaka/ha, najbolje je usev ne presejavati. Ukoliko je sklop manji ili je usev potpuno uništen, najbolje je useve presejati jer rokovi za setvu suncokreta još nisu istekli. Ukoliko se parcele na kojima je usev propao zbog ležanja vode mogu prosušiti i pripremiti za setvu, do 25.05. mogu se sejati srednje rani hibridi suncokreta, a najkasnije do 05.06. rani hibridi. Ultra rani hibridi suncokreta (vegetacije od 90 dana) mogu se sejati do 20.06. Sve kasnije setve su rizične; u nekim godinama će se žetva moći izvesti bez problema, ali u godinama sa kišnijom jeseni morala bi se primeniti hemijska desikacija, najbolje sa 2-3 l/ha preparata Reglon. Ova mera se izvodi kada je suncokret dostigao fiziološku zrelost, odnosno kada se vlaga zrna spusti ispod 35%. Dalje…


Institut za ratarstvo i povrtarstvo uz građane postradale u poplavama

Institut za ratarstvo i povrtarstvo

Kao izraz želje svih zaposlenih da se ljudima stradalim u poplavama što pre i što adekvatnije pomogne, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad je u saradnji sa Republičkim štabom za vanredne situacije poslao 3,5 t pomoći.

U skladu sa svojom društvenom obavezom i odgovornošću, Institut će pravu pomoć pružiti u danima koji dolaze, kada se voda povuče sa poplavljenih površina.

Svima nama želimo što brži oporavak.


Letnja sorta kupusa Orion

Letnja sorta kupusa NS OrionU distributivnom centru Instituta, kao i veleprodajnoj mreži Instituta, u prodaji se nalazi kupus Orion. Upakovan je u kesice od po 3 g i 25 g.

Orion – spada u kupuse namenjene pre svega svežoj letnjoj potrošnji ali i za kiseljenje. Biljke su bujne, visine do 26 cm. Obrazuje spljošteno-okruglu srednje čvrstu glavicu (sedeći tip). Spoljašnji kočan je dužine od 10 do 11 cm, unutrašnji od 8 do 10 cm. Prečnik glavice od 18 do 22 cm, visine od 16 do 18 cm, mase oko 2,5 kg. Poseduje široku, nisku lisnu rozetu širine 80–90 cm. Listovi su veliki, ovalni, glatki po obodu, svetlozeleno-crvene boje. Sadrži od 13 do 14 listova u rozeti. Lisna nervatura je slabo izražena a glavni nerv je tanak i uzan. Glavica je blago spljošteno-ovalnog oblika, na preseku belo-crvenkaste boje, nežnih unutrašnjih listova, dobrog ukusa i kvaliteta. Dalje…


NS SEME » Srpski