Quantcast
NS seme

dr Radivoje Jevtić o bolestima strnih žita 2015. godine

dr Radivoje Jevtic nsseme


Vlatanje: kritična faza u razvoju strnih žita

1
Slika 1.

Ozima strna žita posejana u optimalnom agrotehničkom roku nalaze se u fazi vlatanja, odnosno porasta u stablo. Članci (internodije) stabla, koji su formirani još u početku faze bokorenja, polako počinju da se izdužuju. Prvo sa izduživanjem počinje prva, odnosno donja internodija, koja sa sobom iznosi sve ostale internodije (4-6), zajedno sa začetkom budućeg klasa na vrhu (slike 1, 2, 3). Ubrzo zatim će početi porast druge internodije (3-5 dana nakon prve). Početkom faze vlatanja se smatra momenat kada prva internodija na glavnom izdanku izađe iznad površine zemljišta (1-2 cm), odnosno kada se pritiskom osnove glavnog stabla, pod prstima može napipati zadebljanje (kolence). Bočni izdanci će vlatati nešto kasnije. Vrh prve internodije na kome se nalaze svi budući delovi biljke, obavijen je listovima stabla, odnosno njihovim rukavcima koji ga štite od spoljnog uticaja. U ovoj fazi porasta diferenciraju se delovi klasa. Dalje…


Ekonomski i ekološki opravdana primena mikrobioloških đubriva

nitraginZemljište je izuzetno složen i dinamičan ekosistem u kome se odvija veliki broj fizičkih, hemijskih i bioloških procesa. Mikroorganizmi čine najveći deo biološke faze zemljišta i aktivno učestvuju u stvaranju i održavanju zemljišta, kao i u ostvarivanju njegove plodnosti. Većina bioloških procesa u zemljištu (80-90%) odvija se zahvaljujući enzimatskim sistemima mikroorganizama.

Ishrana biljaka direktno je vezana za aktivnost mikroorganizama, te je za uspešnu biljnu proizvodnju neophodno obezbediti uslove za optimalno proticanje mikrobioloških procesa. Osnovni biogeni elementi u zemljištu se nalaze pretežno vezani u organskim jedinjenjima i u takvom obliku nisu direktno dostupni biljkama. Mikroorganizmi imaju ključnu ulogu u mineralizaciji organskih jedinjenja i mobilizaciji teško rastvorljivih neorganskih jedinjenja, čime obezbeđuju biljke asimilativima i direktno učestvuju u formiranju prinosa gajenih biljaka. Proces stvaranja humusa je veoma složen i dugotrajan proces, a centralnu ulogu u sintezi humusa imaju upravo mikroorganizmi. Dalje…


IV sastanak učesnika projekta FP7 “TESTA”

Testa FP7 logoČetvrti radni sastanak učesnika FP7 Projekta „Testa“ održan je u Odeljenju za strna žita 31. 3. 2015. Dr Emilio Stéfani iz Italije (University of Modena & Reggio Emilia – UNIMORE), razgovarao je o rezultatima ogleda u okviru radnog paketa (WP 1: Seed transmission of plant pathogen) sa učesnicima iz Instituta dr Radivojem Jevtićem, dr Majom Ignjatov, dr Vesnom Župunski i dr Slađanom Medić Pap. Upoređeni su podaci dobijeni u Italiji i Srbiji i istaknuto je unapređenje metoda. Razgovarano je o rezultatima koji su dobijeni u 2014. godini i faznom Izveštaju.

Više detalja o projektu možete videti na sledećem linku.


NS SEME hibridi kukuruza za setvu u 2015. godini

NS SEME hibridi kukuruza za sve nameneKukuruz je naša vodeća ratarska biljna vrsta. Gaji se na oko 1,2 miliona hektara i zauzima veće površine od strnih žita, soje, suncokreta i šećerne repe zejedno, sa kojima se najčešće smenjuje u plodoredu. U klimatski povoljnim godinama, kao što je bila 2014. godina, u Srbiji se proizvede više od  6 miliona tona kukuruza ukupne vrednosti preko 700 miliona eura.

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad je jedan od začetnika modernog oplemenjivanja kukuruza u Srbiji. Institut je osnovan 1938. godine, a od 1953. godine se organizovano bavi oplemenjivanjem kukuruza. Moderno oplemenjivanje hibridnog kukuruza u Institutu je započeto na populacijama kukuruza koje su oko 500 godina gajene na našim prostorima pre nego što su uključene u oplemenjivačke programe. Dalje…


Novosadski hibridi suncokreta – i rodnost i kvalitet

NS SEME hibridi suncokretaNovosadski Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima dugogodišnju tradiciju rada na stvaranju visokoproduktivnih hibrida suncokreta korišćenjem različitih metoda oplemenjivanja i drugih tehnologija koje su doprinele povećanju produktivnosti, sadržaju ulja u semenu, izmeni arhitekture biljke, povećanju otpornosti prema bolestima, volovodu, insektima, tolerantnosti prema stresnim uslovima i izmeni kvaliteta ulja. Kod nas i u svetu, do danas je ukupno stvoreno 530 hibrida suncokreta. Novosadski hibridi se uspešno gaje na oko 3 miliona hektara u preko 20 zemalja sveta i daju visoke i stabilne prinose.

Potražnja proizvođača u Srbiji, kao i na svetskom tržištu za što kvalitetnijim i rodnijim hibridima zahteva brzu izmenu sortimenta sa boljim, kvalitetnijim i stabilnijim hibridima suncokreta. Dalje…


Mogućnost primene NS-NITRAGINA u proizvodnji povrća na okućnicama

NS-NITRAGINFamilija leguminoza – mahunarki (Fabaceae) obuhvata veliki broj rodova i vrsta, među kojima su mnoge najznačajnije ratarske i povrtarske biljke (soja, detelina, lucerka, pasulj, boranija, grašak i dr.). Mahunarke imaju veliki ekonomski, nutritivni, privredni, ali i agronomski značaj i zauzimaju specifično mesto u plodoredu. Izuzetna uloga mahunarki u poljoprivrednoj proizvodnji ogleda se u mogućnosti ovih biljaka da vezuju azot iz vazduha.

Azot, kao osnovni biogeni element, neophodan je za rast i razvoj biljaka, a biljke ga koriste, prvenstveno usvajanjem iz zemljišnog rastvora u mineralnom obliku u vidu NO3– i NH4+ jona. Iako čini 78% atmosfere, atmosferski azot u ovom obliku, nije direktno dostupan biljkama. U procesu azotofiksacije azot iz atmosfere može se prevesti u oblike koje biljke mogu da koriste, a najznačajniji oblik azotofiksacije je biološka azotofiksacija. U biološkoj azotofiksaciji zemljišni mikroorganizmi – azotofiksatori, prevode azot iz vazduha u oblike pristupačne biljkama. Dalje…


Dr Radivoje Jevtić o zdravstvenom stanju strnih žita u proleće 2015. godine

Prilog je preuzet iz emisije Agrodnevnik“ RTV-a od 30.3.2015. godine.

dr Radivoje Jevtic


Vreme je za soju!

1PREDUSEV – Soja je veoma dobar predusev za većinu gajenih biljaka, jer ostavlja zemljište u rastresitom stanju, čisto od korova, a izborom sorti soje različite dužine vegetacije može se podešavati vreme žetve, kako bi se zemljište na vreme obradilo i pripremilo za narednu setvu. Dobri predusevi za soju su strna žita, kukuruz, šećerna repa, kao i većina povrtarskih vrsta. Ne preporučuje se setva soje nakon suncokreta i uljane repice jer ove biljne vrste imaju zajedničke bolesti, kao ni gajenje soje iza ostalih leguminoza ili u monokulturi.

OSNOVNA OBRADA – Osnovnu obradu zemljišta za gajenje soje neophodno je obaviti u jesenjem periodu uz unošenje fosfornih i kalijumovih đubriva. Prolećna osnovna obrada dovodi do smanjenja prinosa, te se ona ne preporučuje za soju, kao ni za većinu ostalih useva. Dubina osnovne obrade zavisi od preduseva i količine žetvenih ostataka na parceli, a izvodi se na dubinu od 20-30 cm. Dalje…


Humanitarna akcija Instituta

NS SEME humanitarna akcijaU nameri da pomogne porodičnim poljoprivrednim domaćinstvima Srba u Republici Hrvatskoj, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, donirao je „Srpskom narodnom vijeću“ iz Republike Hrvatske semenski kukuruz F1 generacije.

Konkretno, reč je o hibridima NS 3014 i NS 4015 u količini od oko 2 tone (300 vreća).

Kao i mnogo puta do sada, cilj ove humanitarne akcije Instituta je da se krajnji korisnici, proizvođači, besplatno obezbede kvalitetnim NS SEME hibridima kukuruza kako bi organizovali sigurnu i visokoprinosnu proizvodnju i poboljšali svoju materijalnu situaciju.


NS SEME » Srpski