Quantcast
NS seme

Donacija narodnoj kuhinji na Kosovu

NS SEMEKao i mnogo puta do sada, Institut za ratarstvo i povrtarstvo je pokazao svoju humanost i društveno-socijalnu odgovornost. Ovog puta donacija od 15 tona brašna otišla je u prave ruke, u dobrotvornu organizaciju Eparhije raško-prizrenske “Majka devet Jugovića”. Ovom prilikom pružena je pomoć radu Narodnih kuhinja na Kosovu, gde se svakodnevno spremaju obroci za 2000 ljudi. Na inicijativu načelnika Južnobačkog okruga, donaciji se priključila i Opština Bečej sakupivši pomoć od svojih privrednih subjekata u vidu konzerviranog povrća i začina. U želji da se isprati donacija, organizovana je poseta predstavnika donatora Kosovu, koju su sačinjavali Načelnik Južnobačkog okruga prof. dr Zoran Milošević, predstavnik opštine Bečej Milomir Jelenić i predstavnik Instituta za ratarstvo i povrtarstvo ing. Marica Vučić-Kišgeci. Delegacija je dala podršku njegovom Preosveštenstvu Episkopu raško-prizrenskom Teodosiju i predsednici “Majke devet Jugovića” Svetlani Stević, koji su ih primili u Manastiru Gračanica.  Dalje…


Dalibor Gertner, Sombor – Žetva NS SEME sorte pšenice Zvezdana

Dalibor Gertner, Sombor - Zetva NS SEME sorte psenice Zvezdana


NS sorte ječma Nonius i NS 565 – za sigurnu i profitabilnu proizvodnju

NS SEME NoniusProizvodnju ječma u Srbiji karakteriše velika nestabilnost, kako po zasejanim površinama, tako i po ostvarenim prinosima. Jedan od načina da se prevaziđu postojeći problemi je pravilan izbor sorte, pre svega za ozimu setvu, visoke adaptabilnosti i stabilnosti prinosa i kvaliteta.

Kada je u pitanju ozimi dvoredi ječam, u NS sortimentu prednjači dobro znana sorta NS 565, koja je namenjena gajenju na plodnijim zemljištima. U zavisnosti od tehnologije gajenja, može da se koristi za proizvodnju slada, ali i za ishranu domaćih životinja. Od ozimog višeredog ječma, namenjenog pre svega za ishranu domaćih životinja (visok sadržaj lako svarljivih proteina), Institut u svojoj ponudi ima sortu Nonius koja se preporučuje za gajenje na zemljištima umerene plodnosti. Dalje…


Svečanost povodom dodele zahvalnica donatorima i sertifikata stipendistima Fonda

Dodela nagrada FondaU okviru obeležavanja Dana Univerziteta u Novom Sadu, u amfiteatru centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu, održana je svečana dodela zahvalnica donatorima Fonda i sertifikata stipendistima Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2014/15. godini. Zahvalnice su dodeljene donatorima Fonda koji su obezbedili sredstva za stipendije u 2013/2014. i 2014/2015. školskoj godini, a sertifikate je primilo 58 ovogodišnjih stipendista Fonda.

Pored članova Saveta Fonda, na svečanost su pozvani i predstavnici rukovodstva institucija donatora, individualni donatori, dekani naših fakulteta, rektorski tim Univerziteta i ovogodišnji stipendisti Fonda. Dalje…


U Futogu održan Dan polja soje – Dunav soja

DSCF5327Dan polja soje održan je u organizaciji asocijacije „Dunav soja“ na oglednom polju Sesije, na imanju Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu. Oko 150 proizvođača, predstavnika semenskih kompanija, proizvođača pesticida, Poljoprivredne škole kao domaćina i medija, prisustvovalo je predstavljanju sortnih, herbicidnih i proizvodnih ogleda soje, koje su posejali i neguju učenici ove škole.

Prema rečima Marije Kalentić, direktorke Regionalnog centra ove asocijacije, koji je osnovan pre više od godinu dana u Novom Sadu, ova međunarodna asocijacija deluje sa ciljem promovisanja gajenja, prodaje i korišćenja genetički nemodifikovane soje u regionu Dunava. Potrebe Evrope za sojom  obezbeđuju se najvećim delom uvozom iz prekookeanskih zemalja, gde je 16 miliona hektara zasejano ovom biljnom vrstom. Najmanje 2/3 ovog uvoza čini genetički modifikovana soja. Dalje…


Odlični prinosi ozime sorte stočnog graška NS Mraz

NS MrazŽetva ozimog stočnog (proteinskog) graška sorte NS Mraz, koji je posejan početkom oktobra 2014. godine, počela je 12.06.2015, što se smatra optimalnim rokom za skidanje ove kulture. Značajno je napomenuti da je žetva obavljena 7-10 dana pre žetve ozimog ječma, što proizvođačima omogućava postepenu žetvu najpre graška, potom ječma i na kraju pšenice.

Na poljima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima ostvaren je prosečan prinos zrna od 4900 kg/ha i 4700 kg/ha.

Individualni poljoprivredni proizvođač Žolt Lalić je 17.06.2015. na svom imanju u Senti na površini od 1 ha dobio 5130 kg zrna graška sorte NS Mraz.

U okviru organske biljne proizvodnje na parcelama organske farme „Global seed“ u Čurugu, žetva NS Mraza počela je 19.06.2015. i na površini od 50 ha dobijen je prosečan prinos zrna od 4100 kg/ha. Dalje…


Šesta uspešna reakreditacija Laboratorije za ispitivanje semena

lis_fotoLaboratorija za ispitivanje semena (LIS) je 28. i 29. maja 2015. uspešno završila proces reakreditacije po međunarodnim ISO ISTA standardima kvaliteta.

ISTA (International Seed Testing Association) je međunarodna oraganizacija za ispitivanje semena. Osnovana je 1924. tokom IV Međunarodnog kongresa o ispitivanju semena koje je održano u Kembridžu u Velikoj Britaniji. ISTA je nezavisna i objektivna organizacija kojoj je cilj da se razvija i objavljuje standardne procedure iz oblasti ispitivanja semena i koja deluje bez ekonomskog interesa i političkog uticaja. Njeno članstvo broji 207 laboratorija u 76 zemalja, od toga je samo 127 laboratorija akreditovano.

Laboratorija se odmah po osnivanju Instituta (1938) pridružila ISTA članstvu. Reakreditacija se od 2000. godine vrši svake treće godine, tako da  je ovo šesta u nizu uspešna reakreditacija.

Ova reakreditacija je potvrda da je Laboratorija kompetentna na međunarodnom nivou da vrši određena ispitivanja. To je ujedno i potvrda klijentima da će u našoj Laboratoriji pronaći tačna, pouzdana i objektivna ispitivanja i usluge koje će zadovoljiti njihove zahteve. Dalje…


Izvršena je resertifikaciona provera sistema kvaliteta i zaštite životne sredine

Politika kvaliteta smallInstitut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad je svoj celokupan rad, odnosno delatnost svih organizacionih jedinica, usaglasio sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i standarda ISO 14001:2004. Sistem upravljanja kvalitetom uveden je 2001. godine, a dve godine kasnije počela je primena zahteva standarda Sistema upravljanja zaštite životne sredine. Britanska sertifikaciona kuća BSI je sprovodila sertifikaciju od uvođenja pomenutih standarda do 2015. godine.

Tokom 2015. godine izvršena je resertifikaciona provera sistema kvaliteta i zaštite životne sredine od strane nemačke sertifikacione kuće TUV SUD.

Dobijeni sertifikati, zajedno sa ciljevima Politike kvaliteta i zaštite životne sredine, potvrđuju opredeljenost Instituta da kontinuirano unapređuje svoje poslovanje, brinući o kvalitetu svojih proizvoda, usluga, zdravlju i bezbednosti zaposlenih, kao i sprečavanju negativnih uticaja na životnu sredinu. Dalje…


Naučno usavršavanje iz oblasti proteomike i metabolomike u Velikoj Britaniji

Marina TomicicIstraživač-saradnik iz Odeljenja za biotehnologiju Marina Tomičić je u periodu od 2. februara do 27. maja 2015. godine boravila u John Innes Centre (JIC), u Noriču, Velika Britanija kao stipendista fondacije British Scholarship Trust. Cilj putovanja bilo je naučno usavršavanje na temu poboljšanja hemijskog sastava semena mahunarki, pod mentorstvom rukovodioca Odeljenja za metabolomiku dr Kler Domoni. Program specijalizacije je sproveden u JIC-u i u Institute of Food Research (IFR), pri čemu su oba instituta članovi Norwich Research Park-a.

Specijalizacija je obuhvatila laboratorijski rad i istraživanja iz oblasti metabolomike i proteomike, što je pomoglo usavršavanje znanja i sticanje praktičnog iskustva u oblastima relevantnim za ispitivanje kvaliteta semena mahunarki. Dalje…


Učešće na naučnom skupu u Akademiji nauka i umjetnosti BiH

Akademija nauka_13 smallDr Ivica Đalović iz Odeljenja za kukuruz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad učestvovao je na međunarodnom naučnom skupu pod nazivom „Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje njihovih štetnih posljedica“, koji je održan od 4. do 5. juna, 2015. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Naučni skup otvorili su predsednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademik Miloš Trifković i predsednik organizacionog odbora skupa, akademik Taib Šarić.

Rad skupa bio je organizovan u okviru tri sesije na kojima su razmatrane sledeće oblasti: uzroci, štete, gubici i druge posledice poplava na poljoprivrednu proizvodnju, modeli organizacije i načini upravljanja rizicima od poplava, higijenski i epidemiološki aspekti poplava, mere sanacije zemljišta posle poplava i mogućnost gajenja različitih biljnih vrsta posle poplava. Dalje…


NS SEME » Srpski