Quantcast
NS seme

NS sortiment krmnog bilja za prolećnu setvu 2016. godine

NS lucerkaZnačajan doprinos u proizvodnji kvalitetne i raznovrsne stočne hrane u Republici Srbiji, naročito kada je u pitanju oranično krmno bilje, pripada Odeljenju za krmno bilje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Dosadašnjim naučno-istraživačkim radom na 13 biljnih vrsta priznato je ukupno 78 sorti u zemlji i 26 u inostranstvu. Najznačajnije krmne biljke koje se gaje na oranicama Srbije su: lucerka, crvena detelina, stočni grašak, grahorica, krmni sirak i sudanska trava. Površine na kojima se gaje oranične krmne biljke procenjuju se na oko 300 000 ha, što predstavlja oko 8% obradivog zemljišta Srbije.

Dominantan način iskorišćavanja krmnih biljaka je proizvodnja kabaste stočne hrane (zelena krma, seno, senaža i silaža) sa izuzetkom proteinskog graška koji se koristi za proizvodnju zrna. Osim direktne koristi za proizvodnju stočne hrane, gajenje NS sorti krmnog bilja pozitivno utiče na veći broj činilaca poljoprivredne proizvodnje. Dalje…


Setva konzumnog graška

setva Tamisa u Institutu-002Grašak je proteinska povrtarska vrsta koja rano napušta parcelu i obogaćuje je azotom. Koristi se u industriji, za zamrzavanje i toplu preradu.

Na proizvodnju, odnosno postizanje visokog prinosa zrna dobrog kvaliteta, pored kvalitetne sorte dobrih semenskih kvaliteta, veliki uticaj imaju agroekološki uslovi, kao i agrotehničke mere. Kratka vegetacija, srazmerno laka proizvodnja, dobar ukus, kao i visoka hranidbena vrednost zrna podstiču visoku proizvodnju i potrošnju graška.

Za proizvodnju konzumnog graška najpogodnija je kontinentalna klima sa prohladnim i vlažnim prolećem. Uspešna proizvodnja graška zahteva duboko jesenje oranje na 30-35 cm. Pred kraj zime treba izvršiti predsetvenu pripremu zemljišta. Predsetvena priprema ima za cilj da se zatvori zimska brazda, izvrši ravnanje zemljišta, uništi prezimeli korov i da se stvori dobar setveni sloj. Dalje…


REKORDERI GOVORE UMESTO NAS

GMU_0446Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad je obeležio jubilarno 50. Savetovanje agronoma i poljoprivrednika Srbije na Zlatiboru. Kao i proteklih godina, bila je to prilika da se na jednom mestu okupe naučni radnici Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, kao domaćini i organizatori ovog skupa, i agronomi i poljoprivredni proizvođači iz cele Srbije.

Bogat program predavanja sa ciljem da se već ove sezone nova dostignuća i preporuke implementiraju u praksu, kao i svake godine, pratili su i proizvođači rekorderi Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad koji su to i potvrdili svojim postignutim rezultatima. Evo šta su rekli neki od njih…

Miomir Crveni, proizvođač iz Turije koji se poljoprivredom bavi od detinjstva, tradicionalno koristi u svojoj proizvodnji sorte i hibride NS brenda na preko 200 ha zemlje. Dalje…


Kvalitet i prinos nove sorte paradajza Dunavski rubin

Dunavski rubin 2U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, stvorena je sorte paradajza koja pored visokog prinosa ima i odličan kvalitet ploda. Sinonim kvaliteta i prijatnog ukusa ploda paradajza je sorta Novosadski jabučar, koja se u prerađivačkoj industriji koristi kao poboljšivač kvaliteta prerađevina od paradajza. U oplemenjivanju i selekciji paradajza sebi smo dali zadatak da napravimo sortu koja će imati vrhunski kvalitet ploda, te visok i stabilan prinos. Rezultat dugogodišnjeg rada je novopriznata sorta pod imenom Dunavski rubin.

Dunavski rubin je indeterminantna (visoka) sorta, dužine vegetacije oko 127 dana. Plodovi su okrugli do okruglo spljošteni, krupni, prosečne mase ploda oko 180 g. Plod je crvene boje, ne puca i nema zelenu kragnu oko drške ploda. Namenjen je za proizvodnju uz oslonac na jedno ili dva stabla. Dalje…


Prolećna setva strnih žita

NS DunavPoštovani proizvođači,

Institut za ratarstvo i povrtarstvo je obezbedio sertifikovano visokokvalitetno seme jarih strnih žita koje se nalazi u Distributivnom centru na Rimskim šančevima. Nepovoljni klimatski uslovi tokom jesenje setve 2015, ali i slabije nicanje i ukorenjavanje useva, uticali su na povećano interesovanje za ovim biljnim vrstama. Imajući to u vidu, želeli smo da vam ponudimo određene količine semena na vreme, kako biste blagovremeno planirali i organizovali sve aktivnosti za prolećnu setvu 2016. U ponudi se nalazi seme ozimo-jare sorte pšenice Nataša, jarog pivskog ječma NS Marko i jarog ovsa Dunav. Obezbedili smo i netretirano seme jarog ovsa Dunav za organske proizvođače. Na osnovu karakteristika biljne vrste, sorte i semenskog kvaliteta, preporučujemo sledeće setvene norme: Dalje…


Stručnjaci Instituta na zimskom predavanju u Somboru

1-001U petak 22.01.2016. u Somboru, u punoj sali Edukativnog centra za poljoprivrednike održan je stručni sastanak o stanju i prihrani strnih žita i uljane repice. Organizator skupa je bila PSS Sombor, pri čemu su stručnjaci Instituta dipl. inž. – master Vladimir Aćin i dr Nikola Hristov sa temama “Uzorkovanje zemljišta i prihranjivanje strnih žita u 2015/2016. god.“ i „Sortiment NS jarih strnih žita za 2016.” dali pun doprinos realizaciji ovog sastanka.

Prisutne goste je pozdravio direktor PSS Sombor, dipl. inž. Vladimir Sabadoš, nakon čega je usledilo predavanje dipl. inž. Smiljke Mojsović „Rezultati primene N-min metode u 2015. godini na površinama poljoprivrednih proizvođača i mogućnost realizacije projekta u 2016. godini“. Konstatovano je da se prihrana u 2015. najčešće odvijala u dva navrata i da je postignuto znatno efikasnije i racionalnije đubrenje u odnosu na prethodni period. Agrohemijske analize zemljišta i utvrđivanje lakopristupačnog azota nastaviće se početkom februara, pri čemu će sve analize na teritoriji grada Sombora biti besplatne. Dalje…


Poseta delegacije Credit Agricole banke

P_20160121_113359Dana 21.01. šestočlana delegacija menadžera Credit Agricole banke iz francuske centrale ove banke, predvođena sa dva člana delegacije iz Srbije – Silvana Janić – asistent generalnog direktora i Vladimir Knežević – menadžer za odnose sa klijentima – divizija za poljoprivredno bankarstvo – MLCI Odeljenje, posetila je Institut. Na Odeljenju za kukuruz dr Vladimir Miklič i dr Igor Balalić upoznali su goste sa organizacijom i poslovanjem Instituta i odgovorili na brojna pitanja vezana za način našeg poslovanja i finansiranja, saradnju sa kompanijama iz Francuske i dosadašnju saradnju Instituta sa Credit Agricole bankom. Dalje…


Žabaljcima predstavljen sortiment Instituta

DSCF7171U preduzeću D.O.O. „Unicoop“ u Žablju, promoter Siniša Jakovljev je poljoprivredne proizvođače upoznao sa ponuđenim sortimentom ratarskih biljnih vrsta novosadskog Instituta za predstojeću proizvodnu sezonu. Naš domaćin, preduzeće „Unicoop“, već punih četrnaest godina veoma uspešno vodi gospodin Nikola Ubiparip, a od pre nekoliko godina uz pomoć ćerke Dragane, koja je doktorant na smeru agroekonomije na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. „Unicoop“ je pouzdan partner svojim kooperantima, poljoprivrednim proizvođačima, koji svojim uslugama, stručnim informacijama i stalnom edukacijom nastoji da im pomogne da unaprede proizvodnju i time postignu visoke i stabilne prinose dobrog kvaliteta uz zaštitu životne sredine i biosfere uopšte. Dalje…


Stručnjaci Instituta na zimskom predavanju u Bačkoj Topoli

Branko GajicicU petak 15.1.2016. u Bačkoj Topoli u prepunoj sali Doma kulture održano je tradicionalno predavanje na temu stanja useva ozimih strnih žita i njihovog prihranjivanja u narednom periodu.

Organizator skupa je bila PSS Bačka Topola, dok je Institut za ratarstvo i povrtarstvo takođe uzeo učešće na ovom predavanju kao redovan gost i  partner.

Prisutne goste je pozdravio direktor PSS Bačka Topola, dipl. inž. Radomir Šuša i održao prvo predavanje u kojem su prikazani rezultati jesenje setve strnih žita i drugih ozimih useva, kao što su uljana repica i ozime krmne mahunarke. Analizirana je i setvena struktura u opštinama Bačka Topola i Mali Iđoš, gde su sumirani podaci sa parcela velikih gazdinstava i parcela individualnih proizvođača.

Zanimljivo je da su strna žita prošle jeseni zasejana na nešto većoj površini nego prethodne godine.  Dalje…


Peti dan predavanja na 50. Savetovanju agronoma i poljoprivrednika Srbije

GMU_0206-001Predavanja iz oblasti proizvodnje šećerne repe, soje i strnih žita obeležila su poslednji dan jubilarnog 50. Savetovanja agronoma i poljoprivrednika Srbije.

O đubrenju šećerne repe govorio je dr Živko Ćurčić, dok su dr Dragana Budakov i prof. dr Vera Stojšin sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu dali osvrt na zaštitu šećerne repe. Istorijat rada na soji, kvalitet soje i fizičke mere u suzbijanju korova u soji predstavili su dr Vuk Đorđević, dr Vojin Đukić, dipl. inž. – master Zlatica Miladinov i dr Goran Malidža.

Akademik prof. dr Srbislav Denčić još jednom je potvrdio da je neprikosnoven u svojim predavanjima. Predstavio je put razvoja strnih žita tokom 50. godina Savetovanja agronoma, dok su o sortimentu, kvalitetu, oplemenjivanju i tehnologiji proizvodnje pšenice, ječma, ovsa i raži govorili dr Nikola Hristov, rukovodilac Odeljenja za strna žita, dipl. inž. – master Milan Mirosavljević, dipl. inž. – master Vladimir Aćin i dipl. inž. Branko Gajić. Dalje…


NS SEME » Srpski