Quantcast
NS seme

Cenovnik NS SEME sortimenta za 2018. godinu

Kukuruz

MP cene (proleće 2018):
od 2.850,oo din/sj
Pregled

Uljane kulture

MP cene (proleće 2018):
Suncokret  8.200,oo din/sj
Uljana repica  1.000,oo din/kg
Pregled

Soja

MP cena (proleće 2018):
130,oo din/kg
Pregled

Krmno bilje

MP cena (proleće 2018):
Lucerka od 440,oo din/kg
Pregled

Strna žita

MP cena (proleće 2018):
Sve sorte jare pšenice,
ječma i ovsa
50,oo din/kg
Pregled

Šećerna repa

MP cena (proleće 2018):
5000,oo din/sj
Pregled

Mikrobiološki preparati

MP cena (proleće 2018):
Nitragin od 75 din.
Pregled

Alternativne kulture

MP cena (proleće 2018):
Sirak 4500,oo din.
Heljda (25 kg) 10000,oo din.
Pregled

Povrtarstvo

Seme povrća u kesicama (sezona 2018):
20,oo din/kom
Pregled


NS SEME » Cenovnik NS SEME sortimenta za 2018. godinu