Quantcast
NS seme

Cenovnik NS SEME sortimenta za 2017. godinu

Kukuruz

MP cene (proleće 2017):
od 3.400,oo din.
Pregled

Uljane kulture

Uljana repica od 10.560,oo din.
Pregled

Soja

MP cena (proleće 2017):
100,oo din/kg
Pregled

Krmno bilje

MP cena (jesen 2017): Lucerka
od 540,oo din.
Pregled

Strna žita

Sve sorte ozimih pšenica:
35,2o din/kg
Pregled

Šećerna repa

MP cena (proleće 2017):
5000,oo din.
Pregled

Mikrobiološki preparati

Nitragin od 75 din.
Pregled

Alternativne kulture

Sirak 4500,oo din.
Heljda (25 kg) 10000,oo din.
Pregled

Povrtarstvo

Seme jesenjeg belog luka “Bosut” (MP cena – jesen 2017)
660,oo din/kg
Pregled


NS SEME » Cenovnik NS SEME sortimenta za 2017. godinu