Quantcast
NS seme

Sarkazmu nema mesta kada se istražuje GMO!

Datum: 11. novembar 2012.
Medij: Dnevnik
Autori: prof. dr Borislav Kobiljski
Teme: Institut za ratarstvo i povrtarstvo

 


NS SEME » Sarkazmu nema mesta kada se istražuje GMO!