Quantcast
NS seme

Zemljište je kuća za cveće, bube i zečeve

Zemljište je...Ne postoji ništa slađe od dečije naivnosti, bolje od njihove iskrenosti, i nema veće pokretačke snage za ljude od deteta koje se sprema da zakorači u svet – i menja ga na bolje.  Danas deca rastu okružena raznim alarmima upozorenja koji pozivaju ljude da menjaju navike kojima su poremetili prirodne tokove i ravnoteže. Sa tim i deca moraju da žive i moraju da nauče kako da menjaju sebe i svet na bolje. A svi znamo kako se to postiže, jedan je put : ZNANJE.

Neko se možda seća da je Institut za ratarstvo i povrtarstvo na ovogodišnjem Festivalu nauke učestvovao sa četiri zanimljive radionice, u kojima su učestvovala i deca. Na jednoj od tih radionica pitali smo decu o zemljištu. Ovo su neki od odgovora, nadamo se da ćete u uživati u njima koliko i mi.

Zemljište je….

Nešto iz čega rastu biljke i iz čega biljke uzimaju hranu  (Stevan Nastasić 6,5 god)

Gde rastu biljke i žive gliste  (Jovan Gavrilović, 6)

Da rastu biljke (Milica Orlović, 7,5)

Mesto gde žive različite biljke i životinje (Jelena Petković, 12)

Rastresiti površinski sloj litosfere (Milica Petković, 15)

Plodna zemlja koja se koristi da se sade biljke  (Hana Dobran, 12)

Deo nežive prirode (Teodor Skendžić, 11,5)

Nešto što pomaže biljkama da rastu. Zemljište je i živa i neživa priroda (Ilija Ninkov, 9)

To je zemljino tlo (Ninoslava Gajić, 8)

Neživa priroda i jedno od uslova života na zemlji (Sara, 9)

It’s dust and dirt, rastu biljke, cveće (Ana Pavlov, 10)

Zemljište je ono po čemu gazimo, gde žive insekti, gde rađa bilje (Natalija Maslovarić, 12)

Kakvo sve zemljište postoji?

Kad hoda neko (Luna, 4)

Tvrda, meka, kamena (Stevan Nastasić 6,5)

Rastresito, braon i crno (Milica Orlović, 7,5)

Crna, braon, crvenkasta, glina, grudvasta, tvrda (Jovana Simonović 7,5)

Crnuša, glinuša, peskuša, krečuša (Milica Vučićecić, 9)

Razne boje, svetle, tamne (Ana Pavlov, 10)

Crnica, crvenica, peščanica, glinenica (Novak Prodić, 9)

Možda poljoprivredno i obično (Natalija Maslovarić, 12)

Plodno i neplodno (Ninoslava Gajić, 8)

Grbavo, glatko, peščano, biljno (Aleksa Kuljevacki, 8)

Zemljište postoji obradno i radno (Teodora Janjuz, 8)

Ko sve živi u zemljištu?

Kosturi (Luna, 4)

Biljke, životinje koje jedu korenje, krtice (Stevan Nastasić, 6,5)

Cveće, mravi, gliste i bubice (Jovan Gavrilović, 6)

Bube, zečevi, neke biljke se sade (Arijana Novaković, 8)

Insekti, neki glodari i životinje (Jelena Petković, 12)

Glista, stonoga, gusenica, crv, mrav (Ninoslava Gajić, 8)

Žive gliste, bube, jednoćelijske gljive i alge (Teodor Skendžić, 11,5)

Insekti, sisari i gmizavci (Aleksa Kuljevacki, 8)

Žive biljke, bakterije i razni drugi organizmi (Marko Šunjka, 12)

 Gliste, bubice (Maja Mitrović, 8)

Zašto ti je zemljište zanimljivo?

Zato što raste cveće ( Jovan Gavrilović, 6)

Mogu da pravim kule i svašta nešto (Maja Mitrović, 8)

Zbog izvora života koji pruža (Matea Urukalo, 8,5)

Može da se pravi dvorac (Nenad Tošić, 9)

Zato što ima puno bića u njemu ( Ninoslava Gajić, 8)

Zato što pomaže biljkama da rastu, a biljke treba da jedu (Ilija Ninkov, 9)

Možemo svaki dan da vidimo, a malo dece se zanima (Hana Dobran, 12)

Zanimljivo mi je zato što je puno raznih zanimljivosti (Teodora Janjuz, 8)

Zato što u zemljištu ima mnogo čudnih i novih stvari za otkriti (Marko Šunjka, 12)

Kad je leto mogu da se igram u blatu (Iva Ljujić, 9,5)

Zato što se od njega kuva (Elena Nović, 10)

….

 

Zašto je važno čuvati zemljište?

Zbog biljaka (Stevan Nastasić, 6,5)

Da nam bude lepo, čisto i uredno (Jovan Gavrilović, 6)

Kada zagađujemo zemljište onda to što raste na njemu i njega zagađujemo i onda se i mi otrujemo. Treba da čuvamo zemljište zato što bez njega ne bi mogli da živimo (Milica Petković, 15)

Za buduća pokoljenja (Matea Urukalo, 8,5)

Zato što se na njemu gradi kuća, rastu biljke i mi hodamo (Ninoslava Gajić, 8)

Zato što bez zemljišta ne bi bilo biljaka koje nam daju kiseonik (Marko Šunjka, 12)

Biljke će imati teži život, koren će se sušiti, nećemo moći da beremo cveće i da napravimo venac (Iva Ljujić, 9,5)

Da ne bismo zagadili okolinu (Aleksa Kuljevacki, 8)

Da bi živi svet imao stanište. Tu ne bi bilo živog sveta bez zemljišta (Jelena Petković, 12)

Za hranu i životinje (Nikola Lavrnja, 8)

Zato što sadimo biljke, žive životinje, izumrli bi bez njega (Hana Dobran, 12)

  Facebook photo gallery
NS SEME » Zemljište je kuća za cveće, bube i zečeve