Quantcast
NS seme

NS sorte ječma Nonius i NS 565 – za sigurnu i profitabilnu proizvodnju

NS SEME NoniusProizvodnju ječma u Srbiji karakteriše velika nestabilnost, kako po zasejanim površinama, tako i po ostvarenim prinosima. Jedan od načina da se prevaziđu postojeći problemi je pravilan izbor sorte, pre svega za ozimu setvu, visoke adaptabilnosti i stabilnosti prinosa i kvaliteta.

Kada je u pitanju ozimi dvoredi ječam, u NS sortimentu prednjači dobro znana sorta NS 565, koja je namenjena gajenju na plodnijim zemljištima. U zavisnosti od tehnologije gajenja, može da se koristi za proizvodnju slada, ali i za ishranu domaćih životinja. Od ozimog višeredog ječma, namenjenog pre svega za ishranu domaćih životinja (visok sadržaj lako svarljivih proteina), Institut u svojoj ponudi ima sortu Nonius koja se preporučuje za gajenje na zemljištima umerene plodnosti.

NS 565Agroekološki uslovi u protekloj proizvodnoj godini su u mnogim reonima prouzrokovali veoma „razvučenu“ setvu, a time i nemogućnost primene odgovarajuće tehnologije proizvodnje, koja zajedno sa sortom predstavlja najbitniji faktor za postizanje visokih i stabilnih prinosa. Kasnije, pojave golomrazica, prevlaživanja zemljišta, uticalo je, posebno u centralnoj i južnoj Srbiji, na sniženje prinosa ječma, koji je kod većine proizvođača bio između 3 i 4 t/ha, a kretao se čak u dijapazonu od 2,5 do 6 t/ha.

Proizvođači ječma u Vojvodini su sa sortama Nonius i NS 565 postizali prinose i preko 7 t/ha, zahvaljujući povoljnijim uslovima za proizvodnju, ali i višem nivou primenjene agrotehnike. U regionu srednje Bačke sa navedenim sortama zabeleženi su prinosi i preko 8 t/ha, i to na površini od više desetina hektara.

MestoSortaPovršina (ha)Prinos (t/ha)
SrbobranNonius30,09,03
SrbobranNS 56525,08,35
Despotovo
Nonius16,56,80
FarkaždinNS 56511,07,40
FarkaždinNS 5650,576,60
Bačka TopolaNonius6,87,99
Bačka TopolaNonius3,47,30
BrestačNS 5654,37,00
MartinciNS 5650,68,50
KraljevciNS 5650,68,18
BelegišNonius3,07,00
GolubinciNonius1,08,60
VoganjNonius0,78,35
GrabovciNonius1,07,00
Rutevac (Aleksinac)NS 5650,66,02
Rutevac (Aleksinac)Nonius0,65,50
LeskovacNS 56511,05,20
Kočane (Doljevac)Nonius0,36,50
Kosančić (Bojnik)Nonius1,04,10
Lugovo (Sombor)Nonius5,57,65
SomborNonius3,87,13
SomborNonius1,27,00
CrvenkaNonius1,747,00
BečejNS 5656,07,00
ČurugNS 56512,07,25
ČurugNonius2,06,50

Za uspešnu proizvodnju ječma proizvođači moraju strogo da se pridržavaju sledećih mera: upotreba deklarisanog semena, optimalno vreme i dubina setve, izbor odgovarajuće sorte, optimalno vreme prihrane useva, pravovremena zaštita i žetva.


NS SEME » NS sorte ječma Nonius i NS 565 – za sigurnu i profitabilnu proizvodnju