Quantcast
NS seme

Održana treća i završna radionica projekta CHAIN u Somboru

Treća radionica projekta ChainTreća radionica projekta CHAIN ”Poljoprivreda u saradnji sa prirodom” koji sprovode Laboratorija za zemljište NS Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i Agencija za poljoprivredno zemljište iz Osijeka, a finansira Evropska unija, održana je 10. juna u Somboru.

Tema radionice koja je održana za poljoprivrednike i učenike Srednje poljoprivredne škole u Somboru bio je Sistem za identifikaciju poljoprivrednih parcela LPIS (Land Parcel Information System).

Prema rečima rukovodioca projekta Tijane Zeremski, informacioni sistem o zemljištu jedan je od obaveza za svaku zemlju Evropske unije, što znači da će i nama biti neophodan nakon pristupanja Uniji. 

Dejan Serdar, ekonomista i predavač na radionici, kaže da je Sistem za identifikaciju poljoprivrednih parcela neophodan u cilju stvaranja uslova za korišćenje i kontrolu korišćenja subvencija u poljoprivredi. Ovaj sistem je garant da nema zloupotreba prilikom dodele subvencija po hektaru i maksimalno ga treba iskoristiti.

1

EU Ovaj projekat finansira EVROPSKA UNIJA.
Ovaj dokument nastao je uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržinu dokumenta isključivo je odgovoran Institut za ratarstvo I povrtarstvo i ni pod kakvim okolnostima se ne može smatrati odrazom stava Evropske unije.

CHAIN

  Facebook photo gallery
NS SEME » Održana treća i završna radionica projekta CHAIN u Somboru