Quantcast
NS seme

Poseta delegacije Instituta i DOO “Semenarstva” Privrednoj komori Volgograda

Poseta delegacije Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i DOO “Semenarstva” Privrednoj komori VolgogradaDana 13.03. delegacija Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, zajedno sa delegacijom firme DOO “Semenarstvo” u organizaciji privredne komore grada Volgograda, Rusija, predstavila je program i ponudu našeg Instituta za rusko tržište za nastupajuću sezonu. Dr Mile Ivanović je predstavio program oplemenjivanja i ponudu semena kukuruza i krmnog bilja a dr Vladimir Miklič suncokreta i soje. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici komore, lokalnih instituta, fakulteta i privatnih kompanija.

Nakon prezentacije usledili su pojedinačni razgovori i utvrđeni su konkretni predlozi saradnje na naučnom i komercijlanom planu a bilo je i konkretnih narudžbi semena za nastupajuću sezonu.

Najveće interesovanje je pokazano za roditeljske linije i hibride suncokreta i kukuruza, ali i za seme lucerke, krmnog sirka, sudanske trave i drugog krmnog bilje, soje, pšenice, slačice, povrća i nekoliko alternativnih kultura. Institut je u ovom rejonu i ranije imao aktivnosti, pre svega kroz prodaju roditeljskih linija suncokreta. Odaziv i interesovanje prisutnih pružaju dobru osnovu za povećanje aktivnosti Instituta u volgogradskom rejonu u nastupajućem period.

  Facebook photo gallery
NS SEME » Poseta delegacije Instituta i DOO “Semenarstva” Privrednoj komori Volgograda