Quantcast
NS seme

Mahunarke za poljoprivredu budućnosti (LEGATO projekat)

FP7-123x100FP7 evropski projekat LEGATO (LEGumes for the Agriculture of TOmorrow) otpočeće u Dižonu, Francuska, u periodu od 4. do 5. marta 2014.

LEGATO ima za cilj poboljšanje konkurentnosti mahunarki u evropskoj poljoprivredi. Zrnene mahunarke predstavljaju manje od 2% obradivih površina u Evropi, za razliku od >10% u Kini i Americi. Uprkos tome, mahunarke nude velike ekološke prednosti zbog svoje sposobnosti fiksacije azota iz atmosfere. Na ovaj način mahunarke imaju veliku ulogu u uštedi sintetičkog azotnog đubriva, smanjenju aktuelnih troškova energije i emisije gasova sa efektom staklene bašte. S obzirom na to da se koriste u plodoredu, mahunarke snabdevaju naknadni usev azotnim đubrivom, povećavaju biodiverzitet i mogu da smanje prenošenje štetočina i bolesti. Mahunarke su važan izvor proteina, kako u ljudskoj ishrani, tako i u stočnoj hrani, i kao takve mogu da povećaju evropsku proteinsku autonomiju. Sastav stočne hrane trenutno zavisi od uvozne soje, robe kojoj stalno raste cena na svetskom tržištu.

legato_banner web

LEGATO projekat okuplja 17 istraživačkih institucija i 10 kompanija ili profesionalnih udruženja iz 12 evropskih država koje se fokusiraju na metode oplemenjivanja i uzgajanja osnovnih zrnenih mahunarki ili leguminoza gajenih u Evropi, graška i boba. Među predloženim aktivnostima biće i upotreba naprednih metoda oplemenjivanja koje koriste prednosti poslednjih podataka genomike, iskorišćavaju resurse genetskih kolekcija i tehnike fenotipizacije uključujući nedestruktivno snimanje korena, sisteme biljne proizvodnje zasnovane na mahunarkama (kao što su združeni usevi), kao i istraživanje novih prehrambenih proizvoda u čijem sastavu je brašno mahunarki.

Web site projekta: http://www.legato-fp7.eu/

Za više informacija:

dr Vuk Đorđević: vuk.djordjevic@nsseme.com 064 870 6003

dr Aleksandar Mikić: aleksandar.mikic@nsseme.com 064 870 6059


NS SEME » Mahunarke za poljoprivredu budućnosti (LEGATO projekat)