Quantcast
NS seme

Oprema i uređaji za primenu sredstava za zaštitu bilja

dr Goran MalidžaUprava za zaštitu bilja nastavlja sa aktivnostima pomoći institucijama u Republici Srbiji u uvođenju standarda dobre eksperimentalne prakse (GEP), kako bi one bile u potpunosti spremne za rad u okviru novog zakonskog okvira. Dana 10.02.2014. godine na Odeljenju za kukuruz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim šančevima održan je skup kome je prisustvovalo 37 učesnika iz instituta i fakulteta koji će se baviti ovom problematikom. Dr Dragana Miladinović, pomoćnik direktora za naučnoistraživački rad, pozdravila je prisutne ispred domaćina, a dipl. inž. Jelena Sekulić, samostalni savetnik u Odeljenju za sredstva za zaštitu i ishranu bilja, ukazala je na značaj ovih edukacija sa praktičnim demonstracijama i najavila nova predavanja.

Dr Goran Malidža je održao prezentacije pod nazivima „Oprema, softver i način izvođenja ogleda za ispitivanje efikasnosti herbicida“ i „Praktična demonstracija rada različitih tipova prskalica za primenu sredstava za zaštitu bilja, uz korišćenje protokola pripremljenih u ARM programu“.

Predstavnik TeeJet-a, Lazar Čemerlić, održao je predavanje pod nazivom „Preporuke rasprskivača za primenu sredstava za zaštitu bilja“, a prof. dr Aleksandar Sedlar sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada prezentaciju „Praktična demonstracija opreme za inspekciju mašina, opreme i uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja“.

  Facebook photo gallery
NS SEME » Oprema i uređaji za primenu sredstava za zaštitu bilja