Quantcast
NS seme

Sreda, 29.1.2014. ::: 48. Savetovanje agronoma Srbije

09.00-10.20  Kukuruz
dr Milisav Stojaković: NS hibridi kukuruza u ogledima 2013. godine
dipl. inž.-master Ivica Đalović: Proizvodnja kukuruza – Efekat suše i mere adaptacije
dipl. inž.-master Filip Franeta: Mogućnosti suzbijanja kukuruznog plamenca
dr Božana Purar: Patogeni na zrnu kukuruza
dr Goran Malidža: Praktični saveti za uspešnije suzbijanje korova u kukuruzu
dr Goran Bekavac: Sortiment kukuruza za 2014. godinu
10.20-10.30Diskusija
10.30-11.00Pauza
11.00-12.00  Krmno bilje
dr Đura Karagić: Krmno bilje – Prinos, kvalitet, dobit
dr Slobodan Katić: Prinos i kvalitet lucerke u zavisnosti od oplemenjivanja i tehnologije gajenja
dr Sanja Vasiljević: Crvena detelina – Stočna hrana i lek za 21. vek
prof. dr Branko Ćupina: Uloga jednogodišnjih krmnih međuuseva u proizvodnji jeftinih sirovih proteina
mr Aleksandar Mikić i dr Vojislav Mihailović: NS Mraz – Prva domaća sorta ozimog graška za zrno
Diskusija – Pozitivni primeri iz semenske proizvodnje
12.00-12.10Diskusija
12.10-12.40Pauza
12.40-13.10  Zemljište i mikrobiološki preparati
dr Jovica Vasin: Aktivnosti Laboratorije za Zemljište i agroekologiju (LaZA) u 2013. godini
dipl. inž. Sanja Mikić: DIMBOA u odbrani kukuruza od biotičkog stresa
dr Jelena Marinković: Značaj mikrobiološke aktivnosti i primene mikrobioloških inokulanata u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji
13.10-13.20Diskusija
17.00-17.20  Predstavljanje Semenarske asocijacije Srbije
dr Svetlana Balešević-Tubić: Semenarski sektor Srbije i EU regulativa
17.20-17.50  Okrugli sto – Aktuelna problematika u proizvodnji kukuruza – Moderatori: dr Đorđe Jocković i prof. dr Mile Ivanović
18.05-19.20  Predstavljanje sponzora
18.05-18.20  SYNGENTA AGRO D.O.O.
18.20-18.35  AGROMARKET D.O.O., KRAGUJEVAC
18.35-18.50  BASF SRBIJA D.O.O., BEOGRAD
18.50-19.05  NUFARM, LINZ-AUSTRIJA
19.05-19.20  BAYER D.O.O., BEOGRAD
syngentaagromarketbasfnufarmbayer

NS SEME » Sreda, 29.1.2014. ::: 48. Savetovanje agronoma Srbije