Quantcast
NS seme

Utorak, 28.1.2014. ::: 48. Savetovanje agronoma Srbije

09.00-10.20  Uljane kulture
dr Vladimir Miklič: Rezultati ispitivanja NS hibrida suncokreta u mikroogledima i preporuka sortimenta za setvu u 2014. godini
dr Goran Malidža: Deset godina Clearfield sistema proizvodnje suncokreta u Srbiji
mr Jelena Mrđa: Specifičnosti proizvodnje semenskog suncokreta
dr Sandra Cvejić: Oplemenjivanje ukrasnog suncokreta
dr Ana Marjanović Jeromela: Stvaranje novih genotipova i poboljšanje tehnologije proizvodnje uljane repice
dr Sreten Terzić: Proizvodnja i namena topinambura (čičoka – Helianthus tuberosus L.)
10.20-10.30Diskusija
10.30-11.00Pauza
11.00-12.00  Soja
dr Jegor Miladinović: Soja u 2013. godini
dr Vojin Đukić: Agrotehničke mere u proizvodnji soje
dr Svetlana Balešević-Tubić: Asocijacija „Dunav Soja“
dr Vera Popović: Organska proizvodnja soje
12.00-12.10Diskusija
12.10-12.40Pauza
12.40-13.10  Šećerna repa
mr Živko Ćurčić: Ekonomska isplativost gajenja šećerne repe u 2013. godini
dr Milorad Rajić: Proizvodni rezultati sa NS sortama šećerne repe u 2013. godini
mr Živko Ćurčić: Uticaj ranih rokova vađenja šećerne repe na prinos i kvalitet korena
13.10-13.20Diskusija
17.00-18.30  Predstavljanje sponzora
17.00-17.15  VICTORIA LOGISTIC D.O.O., NOVI SAD
17.15-17.30  BAYER D.O.O., BEOGRAD
17.30-17.45  GALENIKA-FITOFARMACIJA A.D., ZEMUN
17.45-18.00  BASF SRBIJA D.O.O., BEOGRAD
18.00-18.15  AGRO MASTER D.O.O., KRAGUJEVAC
18.15-18.30  ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA D.O.O., ŠABAC
logisticgalenika
bayerbasfagromasterelixir

NS SEME » Utorak, 28.1.2014. ::: 48. Savetovanje agronoma Srbije