Quantcast
NS seme

Ponedeljak, 27.1.2014. ::: 48. Savetovanje agronoma Srbije

09.30-10.00  Pozdravni govori
10.00-10.30Danilo Golubović, državni sekretar MPŠV R. Srbije: Proces pregovaranja o pristupanju EU u oblasti poljoprivrede
10.30-11.30Pauza Konferencija za štampu – Staklena sala Kongresnog centra Srbija sponzor pauze “Zlatiborac”
11.30-13.10  Predavanja po pozivu
11.30-11.50dr Jovica Vasin: Sistem kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe đubriva
11.50-12.10prof. dr Jan Turan: Uticaj poljoprivredne tehnike na prinos ratarskih kultura
12.10-12.30dr Goran Malidža: Rezistetnost divljeg sirka (Sorghum halepense [L.] Pers.) i običnog štira (Amaranthus retroflexus L.) prema ALS inhibitorima u Srbiji
12.30-12.50prof. dr Đorđe Malenčić i prof. dr Jelena Cvejić: Soja kao lek: biološki aktivne supstance i fitopreparati
12.50-13.00Diskusija
17.00-17.15  Predstavljanje IPA projekta
prof. dr Maja Manojlović: Optimizacija đubrenja na poljoprivrednom gazdinstvu u pograničnom području
17.15-17.45  Okrugli sto – Kvalitet pšenice – Moderatori: prof. dr Srbislav Denčić i dr Novica Mladenov
17.45-18.25  Predstavljanje sponzora
17.45-18.00  ITN GROUP, BEOGRAD
18.00-18.15  AGROAQUA d.o.o. VETERNIK
18.15-18.25  VREKO, SREMSKA MITROVICA
itnagroaquavreko

NS SEME » Ponedeljak, 27.1.2014. ::: 48. Savetovanje agronoma Srbije