Quantcast
NS seme

Odobreni novi EPPN (European Plant Phenotyping Network) međunarodni projekti

7th programme framework European Plant Phenotyping NetworkNaučni radnici sa Odeljenja za biotehnologiju i naredne godine će ostvariti saradnju sa kolegama iz Centra za biološka istraživanja (BRC-Biological Research Center) i Instituta za ispitivanje žitarica (CRI-Cereal Research Institute) zahvaljujući odobrenim projektima koji su finansirani od strane FP7 programa. Ove dve institucije uključene su u evropsku mrežu i poseduju robotizovane platforme za savremen način ocene fenotipskih svojstava tokom rasta i razvića biljaka. 

Zahvaljujući ACCESS projektima omogućeno je istraživačima, čije institucije ne poseduju ove sisteme, slobodno korišćenje ove opreme u cilju poboljšanja i usavršavanja svojih istraživanja.

Pored istraživača iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, projektu će se pridružiti i kolege istraživači sa Univerziteta za prirodne nauke iz Austrije i Istraživačkog centra iz Azerbejdžana. Učesnici će biti u mogućnosti da se upoznaju sa radom na automatizovanim sistemima za fenotipsku ocenu biljaka u zatvorenom prostoru i da prate postavljanje i tok eksperimenta za vreme projektnog ciklusa. Na ovaj način učesnici će moći da utvrde prednosti i efikasnost korišćenja sistema za fenotipizaciju. Odobreni projekti odnose se na uticaj suše i različitih koncentacija soli na razvoj korenovog sistema i nadzemnog dela biljke. U eksperimente će biti uključene sorte pšenice sa različitih geografskih lokaliteta (Austrija, Azerbejdžan i Srbija), što će obezbediti relevantnije informacije o tolerantnosti većeg broja sorti pšenice na stres izazvan različitim koncentracijama soli, u navodnjavanim i sušnim uslovima. Početak projekata predviđen je za januar 2014. godine.

  Facebook photo gallery


NS SEME » Odobreni novi EPPN (European Plant Phenotyping Network) međunarodni projekti