Quantcast
NS seme

Održana V IPA radionica na Odeljenju za povrtarstvo

Održana V IPA radionica na Odeljenju za povrtarstvoU okviru projekta prekogranične saradnje Mađarske i Srbije “Novi načini uzgoja povrća na okućnicama u cilju stvaranja dodatnog prihoda samozapošljavanja u prekograničnoj ruralnoj oblasti”, na Odeljenju za povrtarstvo na Rimskim šančevima, održana je peta IPA radionica. Predavanje je održao prof. dr Slobodan N. Milenković sa Fakulteta za biofarming (Megatrend) na temu “Biološka zaštita povrća”. Profesor Milenković je naveo dve osnovne zablude u zaštiti biljaka u organskoj poljoprivredi. Prva, da je u organskoj poljoprivredi sve zabranjeno, tj. da se ne sme ništa primenjivati od sredstava za zaštitu i druga, da je zaštita u organskoj poljoprivredi prosta kopija zaštite u konvencionalnoj poljoprivredi. On je istakao da je biološka zaštita biljaka nova filozofija zaštite gde se uključuje čitav niz preventivnih mera, a ako one ne deluju, uključuju se direktne mere – mere “lečenja”. 

Preventivne mere su “prvi izbor” u kontroli štetnih organizama. Tek ako postoji opravdan razlog i neophodnost, primenjuju se neke od aktivnih supstanci koje su dozvoljene. Ono što je važno naglasiti je da se u ovoj proizvodnji koriste supstance prirodnog porekla koje se u prirodi razlažu na supstance koje su manje, ili nisu uopšte toksične. Da bi se uspešno bavili organskom proizvodnjom potrebno je da zemljište ima bar 3% humusa, jer plodno i biološki aktivno zemljište utiče na otpornost biljaka. Ideja biološke zaštite je da prežive osetljivi organizmi, a ne da se unište svi štetni organizmi što bi uticalo na stvaranje rezistentnih organizama. Efikasnost ove zaštite može da bude i do 70%. Na kraju svoga izlaganja prof. dr Milenković je izjavio da se, u osnovi, principi biološke proizvodnje svode na međusobno poštenje i poverenje proizvođača i potrošača organske hrane.

Rukovodilac Odeljenja za povrtarstvo, a ujedno i rukovodilac ovog projekta, dr Janko Červenski je najavio i pozvao sve zainteresovane proizvođače koji se bave gajenjem povrća na okućnicama na Završnu konferenciju koja će se održati 18.12.2013. godine u sali Instituta na Odeljenju za kukuruz. Skup će pozdraviti direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, kao i predstavnici nadležnih Ministarstava, a zanimljiva predavanja na ovu temu održaće stručnjaci, naučni radnici i profesori iz Instituta i Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

  Facebook photo gallery


NS SEME » Održana V IPA radionica na Odeljenju za povrtarstvo