Quantcast
NS seme

Poseta kompanije “ID GRAIN” Odeljenju za uljane kulture

Poseta kompanije ID grainGildas Marquier predstavnik kompanije “ID GRAIN” iz Francuske posetio je Odeljenje za uljane kulture Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Kompanija “ID GRAIN” je dugogodišnji kupac NS konzumnih hibrida za ishranu ljudi i ptica kao i uljanih hibrida suncokreta. U Odeljenju za uljane kulture gosta su primili dr Nada Hladni, dr Sandra Cvejić i Ivan Dobrenov saradnik za međunarodne komercijalne poslove. Gildas Marquier je prikazao rezultate ogleda iz 2013. godine sa NS hibridima. Diskutovalo se o situaciji na tržištu i trenutnoj potražnji za različitim tipovima konzumnih hibrida. Nakon pregleda semena i karakteristika novih konzumnih hibrida iz ponude konstatovano je da NS sortiment konzumnih hibrida u potpunosti pokriva zahteve tržišta kako po boji i šarama semena, tako i po kvalitetu. Na sastanku se dogovorilo o količinama NS konzumnih i uljanih hibrida koje će kompanija “ID GRAIN” kupiti za setvu u 2014. godini, kao i o hibridima koji će posejati u ogledima u 2014. godini. 

Kompanija “ID GRAIN” svake godine postavlja oglede sa novim hibridima i hibridima u procesu priznavanja na teritoriji EU, kako bi na osnovu rezultata ogleda i adaptabilnosti hibrida odabrala nove hibride iz NS sortimenta. Pored posete Odeljenju za uljane kulture obavljen je razgovor na Odeljenju za kukuruz sa prof. dr Miletom Ivanovićem, gde se gost upoznao sa novim hibridima kukuruza i hibridima koji će biti u ponudi za setvu u 2014. godini.


NS SEME » Poseta kompanije “ID GRAIN” Odeljenju za uljane kulture