Quantcast
NS seme

Poseta postdiplomaca iz Kazahstana

Poseta postdiplomaca iz KazahstanaInstitut za ratarstvo i povrtarstvo je domaćin postdiplomcima sa kazahstanskog Nacionalnog agrarnog Univerziteta u Almati u periodu 19-28. juna 2013. Ovaj Univerzitet ima 7.000 studenata i 360 postdiplomaca. Veliki značaj daju akademskoj mobilnosti, tako da u cilju usavršavanja i podizanja nivoa stručnosti, zovu profesore iz celog sveta da drže predavanja, a isto tako šalju i svoje studente na specijalizacije. Ministarstvo prosvete Kazahstana obezbedilo im je sredstva da svi obave specijalizaciju u trajanju od 10 dana do jednog semestra. 

 

Poseta postdiplomaca iz KazahstanaSpecijalizacije se obavljaju isključivo u SAD-u i Evropi. Zemlje bivšeg SSSR nisu im interesantne. Do sada su imali dobru saradnju sa Nemačkom, Holandijom i Češkom.

Rukovodilac Odeljenja za krmno bilje, dr Đura Karagić, srdačno je primio goste sa kazanhstanskog Univerziteta, organizovao im stručna predavanja eminentnih naučnih radnika i obilazak svih odeljenja našeg Instituta. Osim toga postdiplomcima je omogućen i bogat turistički program.

dr Dragana MiladinovicPomoćnik direktora za naučnoistraživačku delatnost, dr Dragana Miladinović, poželela im je dobrodošlicu i izrazila zadovoljstvo zbog buduće saradnje imajući u vidu da su izuzetno stručni. Dr Miladinović je prisutnima predstavila Institut za ratarstvo i povrtarstvo po odeljenjima za istraživanje i razvoj. Napomenula je da smo najveći proizvođač ne-GMO soje. Sa ponosom je istakla da Institut obezbeđuje 96% svog dohotka proizvodnjom i prodajom NS semena, a samo 4% dotira država. Institut organizuje proizvodnju semena na 3.400.000 ha u 26 zemalja širom sveta, a na 2.700.000 ha u Srbiji.

Ono što posebno karakteriše Institut je direktna saradnja sa poljoprivrednim proizvođačima, prehrambenom industrijom i krajnjim potrošačima, ali isto tako i edukacija i dalje usavršavanje najboljih studenata. Detalje o našem Institutu je na ruskom jeziku izneo dr Đura Karagić.

Završnu reč dobrodošlici gostiju dao je rukovodilac Laboratorije za zemljište, dr Jovica Vasin, nakon čega su usledila stručna predavanja.

  Facebook photo gallery


NS SEME » Poseta postdiplomaca iz Kazahstana