Quantcast
NS seme

Online first

Vodeći nacionalni naučni časopis Ratarstvo i povrtarstvo, koji izdaje Institut za ratarstvo i povrtarstvo, uveo je novinu u obliku Online first publikovanja radova. Recenzirani rukopisi prihvaćeni za štampu nakon lekture se objavljuju na veb stranici časopisa (www.nsseme.com/journal.html) uz doi broj i datum elektronskog objavljivanja, te se u takvom obliku mogu distribuirati za ranu diseminaciju istraživačkih rezultata. Kada se uključe u broj časopisa, dobiju odgovarajuću paginaciju i objave radovi će biti uklonjeni sa ove lokacije. Online first radovi se mogu grafički razlikovati od štampane verzije.


NS SEME » Online first