Quantcast

U Futogu održan Dan polja soje – Dunav soja

DSCF5327Dan polja soje održan je u organizaciji asocijacije „Dunav soja“ na oglednom polju Sesije, na imanju Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu. Oko 150 proizvođača, predstavnika semenskih kompanija, proizvođača pesticida, Poljoprivredne škole kao domaćina i medija, prisustvovalo je predstavljanju sortnih, herbicidnih i proizvodnih ogleda soje, koje su posejali i neguju učenici ove škole.

Prema rečima Marije Kalentić, direktorke Regionalnog centra ove asocijacije, koji je osnovan pre više od godinu dana u Novom Sadu, ova međunarodna asocijacija deluje sa ciljem promovisanja gajenja, prodaje i korišćenja genetički nemodifikovane soje u regionu Dunava. Potrebe Evrope za sojom  obezbeđuju se najvećim delom uvozom iz prekookeanskih zemalja, gde je 16 miliona hektara zasejano ovom biljnom vrstom. Najmanje 2/3 ovog uvoza čini genetički modifikovana soja. Dalje…


Odlični prinosi ozime sorte stočnog graška NS Mraz

NS MrazŽetva ozimog stočnog (proteinskog) graška sorte NS Mraz, koji je posejan početkom oktobra 2014. godine, počela je 12.06.2015, što se smatra optimalnim rokom za skidanje ove kulture. Značajno je napomenuti da je žetva obavljena 7-10 dana pre žetve ozimog ječma, što proizvođačima omogućava postepenu žetvu najpre graška, potom ječma i na kraju pšenice.

Na poljima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima ostvaren je prosečan prinos zrna od 4900 kg/ha i 4700 kg/ha.

Individualni poljoprivredni proizvođač Žolt Lalić je 17.06.2015. na svom imanju u Senti na površini od 1 ha dobio 5130 kg zrna graška sorte NS Mraz.

U okviru organske biljne proizvodnje na parcelama organske farme „Global seed“ u Čurugu, žetva NS Mraza počela je 19.06.2015. i na površini od 50 ha dobijen je prosečan prinos zrna od 4100 kg/ha. Dalje…


Šesta uspešna reakreditacija Laboratorije za ispitivanje semena

lis_fotoLaboratorija za ispitivanje semena (LIS) je 28. i 29. maja 2015. uspešno završila proces reakreditacije po međunarodnim ISO ISTA standardima kvaliteta.

ISTA (International Seed Testing Association) je međunarodna oraganizacija za ispitivanje semena. Osnovana je 1924. tokom IV Međunarodnog kongresa o ispitivanju semena koje je održano u Kembridžu u Velikoj Britaniji. ISTA je nezavisna i objektivna organizacija kojoj je cilj da se razvija i objavljuje standardne procedure iz oblasti ispitivanja semena i koja deluje bez ekonomskog interesa i političkog uticaja. Njeno članstvo broji 207 laboratorija u 76 zemalja, od toga je samo 127 laboratorija akreditovano.

Laboratorija se odmah po osnivanju Instituta (1938) pridružila ISTA članstvu. Reakreditacija se od 2000. godine vrši svake treće godine, tako da  je ovo šesta u nizu uspešna reakreditacija.

Ova reakreditacija je potvrda da je Laboratorija kompetentna na međunarodnom nivou da vrši određena ispitivanja. To je ujedno i potvrda klijentima da će u našoj Laboratoriji pronaći tačna, pouzdana i objektivna ispitivanja i usluge koje će zadovoljiti njihove zahteve. Dalje…


Izvršena je resertifikaciona provera sistema kvaliteta i zaštite životne sredine

Politika kvaliteta smallInstitut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad je svoj celokupan rad, odnosno delatnost svih organizacionih jedinica, usaglasio sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i standarda ISO 14001:2004. Sistem upravljanja kvalitetom uveden je 2001. godine, a dve godine kasnije počela je primena zahteva standarda Sistema upravljanja zaštite životne sredine. Britanska sertifikaciona kuća BSI je sprovodila sertifikaciju od uvođenja pomenutih standarda do 2015. godine.

Tokom 2015. godine izvršena je resertifikaciona provera sistema kvaliteta i zaštite životne sredine od strane nemačke sertifikacione kuće TUV SUD.

Dobijeni sertifikati, zajedno sa ciljevima Politike kvaliteta i zaštite životne sredine, potvrđuju opredeljenost Instituta da kontinuirano unapređuje svoje poslovanje, brinući o kvalitetu svojih proizvoda, usluga, zdravlju i bezbednosti zaposlenih, kao i sprečavanju negativnih uticaja na životnu sredinu. Dalje…


Naučno usavršavanje iz oblasti proteomike i metabolomike u Velikoj Britaniji

Marina TomicicIstraživač-saradnik iz Odeljenja za biotehnologiju Marina Tomičić je u periodu od 2. februara do 27. maja 2015. godine boravila u John Innes Centre (JIC), u Noriču, Velika Britanija kao stipendista fondacije British Scholarship Trust. Cilj putovanja bilo je naučno usavršavanje na temu poboljšanja hemijskog sastava semena mahunarki, pod mentorstvom rukovodioca Odeljenja za metabolomiku dr Kler Domoni. Program specijalizacije je sproveden u JIC-u i u Institute of Food Research (IFR), pri čemu su oba instituta članovi Norwich Research Park-a.

Specijalizacija je obuhvatila laboratorijski rad i istraživanja iz oblasti metabolomike i proteomike, što je pomoglo usavršavanje znanja i sticanje praktičnog iskustva u oblastima relevantnim za ispitivanje kvaliteta semena mahunarki. Dalje…


Učešće na naučnom skupu u Akademiji nauka i umjetnosti BiH

Akademija nauka_13 smallDr Ivica Đalović iz Odeljenja za kukuruz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad učestvovao je na međunarodnom naučnom skupu pod nazivom „Upravljanje rizicima od poplava i ublažavanje njihovih štetnih posljedica“, koji je održan od 4. do 5. juna, 2015. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Naučni skup otvorili su predsednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademik Miloš Trifković i predsednik organizacionog odbora skupa, akademik Taib Šarić.

Rad skupa bio je organizovan u okviru tri sesije na kojima su razmatrane sledeće oblasti: uzroci, štete, gubici i druge posledice poplava na poljoprivrednu proizvodnju, modeli organizacije i načini upravljanja rizicima od poplava, higijenski i epidemiološki aspekti poplava, mere sanacije zemljišta posle poplava i mogućnost gajenja različitih biljnih vrsta posle poplava. Dalje…


Učešće na 16th EWAC-EUCARPIA Cereals Section International Conference

Foto 01Dr Ankica Kondić Špika i mr Dragana Trkulja iz Odeljenja za biotehnologiju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad učestvovale su na međunarodnoj konferenciji pod nazivom 16th EWAC-EUCARPIA Cereals Section International Conference, koja je održana od 24. do 29. maja 2015. godine u Lublinu, Poljska. Konferencija je organizovana u saradnji dve eminentne međunarodne organizacije: EWAC – The European Cereals Genetics Co-opeartive i EUCARPIA Cereals Section.

Konferenciji je prisustvovalo četrdeset osam učesnika iz dvanaest evropskih zemalja, kao i predstavnici iz Koreje, Meksika i Maroka. Pored uvaženih istraživača, profesora i oplemenjivača, na skupu su svoje radove izložili i doktoranti. Celokupan rad konferencije, kojom je predsedavao dr Andreas Borner, organizovan je u pet sekcija: Dalje…


Gusenice na soji

strickov sarenjak - leptir
Stričkov šarenjak- leptir

Tokom prvih dana juna uočena su oštećenja na usevu soje pričinjena od strane gusenica stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) i sovice gama (Autographa gamma). Poljoprivrednim proizvođačima se savetuju redovni obilasci parcela radi utvrđivanja tačnog stanja.

Stričkov šarenjak

Šareni leptiru koji ima 2-3 generacije godišnje, polifagna i migratorna vrsta. Na lišće polaže sitna, spljoštena, svetlozelena jaja. Gusenice mogu narasti do 4 cm, veoma su dlakave, crne sa dve žute linije na bokovima.

Lutke su duge oko 2 cm, sjajne, srebrnkaste i obično „okačene“ na list soje odakle vise naglavačke. Dalje…


PEASEMAKERS – U potrazi za divljim graškom

logo-hu-srb-ipaKrajem maja meseca istraživači Odeljenja za krmno bilje su u okviru projekta PEASEMAKERS, koji se finansira iz IPA programa prekogranične saradnje sa Mađarskom, uspešno obavili ekspediciju na lokalitetu Prohor Pčinjski sa ciljem sakupljanja uzoraka divljeg graška (Pisum sativum subsp. elatius). Ova vrsta divljeg graška, u slobodnijem prevodu sa latinskog – visoki grašak, rasprostranjen je u široj oblasti Mediterana, gde Srbija predstavlja jednu od najsevernijih tačaka. Njegove populacije se u Srbiji same održavaju, jer seme nastalo i rasuto jedne godine daje biljke naredne godine. Dalje…


Dan polja strnih žita i uljane repice

Danilo GolubovicPočetak juna, kao pravo vreme za procenu stanja useva i prognozu očekivanih prinosa strnih žita i uljane repice, obeležio je tradicionalni Dan polja na Rimskim šančevima Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Uprkos tome što su vremenski uslovi pogodovali izvođenju poljoprivrednih radova, preko 500 poljoprivrednih proizvođača provelo je dan u sticanju znanja, razmeni iskustava i upoznavanju sa novim sortimentom brenda NS SEME. Direktor Instituta dr Jegor Miladinović je pozdravio prisutne proizvođače, predstavnike medijskih kuća i kolege, i izjavio da je ovo jedan od najboljih i najverodostojnijih načina da se proizvođači upoznaju sa najnovijom genetikom, odnosno novim sortimentom koji se može uporediti sa standardnim sortama. Dalje…


NS SEME » Srpski NS SEME